DU kodai

Nustatymai → Personalas ir DU → DU kodai

DU kodai - formulės, pagal kurias paskaičiuojami atlyginimų priskaitymai/atskaitymai.

DU kodų kūrimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Parenkamas DU kodo tipas (priskaitymas, kintamasis, atskaitymas, įmonės mokesčiai).
 2. Parenkama DU kategorija.
 3. Įvedamas DU kodas, pavadinimas.
 4. Parinkamas skaičiavimo metodas (standartinis tabelinis, vidurkinis tabelinis, fiksuotas, procentinis ar NPD).
 5. Kiekvienam skaičiavimo metodui priskiriami reikalingi tabelio kodai.
 6. Kiekvienam priskaitymui nurodomi skaičiavimo prioritetai.
 7. Esant poreikiui parenkama reikiama koresponduojanti DK sąskaita.

DU kodai galimi užpildyti:

 • importo pagalba: “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “DU kodai” → “Importuoti”;
 • rankiniu būdu: “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “DU kodai” → “Sukurti naują”.

Paspaudus mygtuką “Sukurti naują” suvedama dokumento informacija:

 • Skiltis “Pagrindinė informacija”:
  • “Tipas” - šis laukas nusako DU kodo tipą (priskaitymas, kintamasis, atskaitymas, įmonės mokesčiai).
  • Kategorija” - DU rūšis.

​ DU kodams galimos parinkti kategorijos:

 • 0-Etatinis atlyginimas;

 • 1-Už darbą šventinėmis dienomis;

 • 2-Nedarbingumo pašalpa;

 • 3-Atostoginiai;

 • 4-Kompensacija už nepanaudotas atostogas;

 • 6-Kiti priskaitymai;

 • 10-NPD;

 • 11-Kiti kintamieji;

 • 20-GMP;

 • 21-Sodra;

 • 22-Vykdomieji raštai;

 • 24-Kiti atskaitymai;

 • 30-Įmonės sodra;

 • 31-Kiti įmonės mokesčiai.

  • Pavadinimas”/”Kodas” - DU kodo kortelės kodas ir pavadinimas.
 • Skiltis “Skaičiavimo nustatymai”:

  • Skaičiavimo metodas” - šis laukas nusako DU skaičiavimo metodą (standartinis tabelinis, vidurkinis tabelinis, fiksuotas, procentinis, NPD).
  • Tabelio kodai” - šiame lauke parenkami tabelio kodai, kurie turi būti naudojami DU skaičiavime.
  • Prioritetas” - laukas, kuriame nurodoma priskaitymo skaičiavimo eilės numeris, t.y. prioritetas.

  Priskaitymai skaičiuojami prioriteto didėjimo tvarka, t.y. nuo mažiausio iki didžiausio prioriteto. Jeigu priskaitymo reikšmė priklauso nuo prieš tai buvusio priskaitymo, jo reikšmė turi būti didesnė.

 • Skiltis “Apskaita”:

  • Koresponduojanti sąskaita“ - DK sąskaita, kuri turi būti pildoma tuo atveju tuo atveju, jeigu priskaitymo sumą reikia perkelti į specialią Didžiosios knygos sąskaitą (pvz. ligos pašalpa, premijos iš pelno, atlyginimas nuo išdirbio ir pan.).

Neužpildžius koresponduojančios sąskaitos paskaičiuotos DU sumos bus registruotos į DK sąskaitas, kurios nurodytos darbuotojo sąskaitų ryšio lentelėje.

Darbo užmokestis

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai