Skolų įrašų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Pr_documents”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius. Pildomas, kai vieno importo metu norima sukurti daug dokumentų ir jie turėtų turėti reikalingą sisteminį kodą.Svarbu palikti A stulpelyje. Text Neprivalomas
TypeId Skolų įrašo tipas (laukas “Klientas“):7 - Gautina sąskaita (debitorinė);6 - Mokėtina sąskaita (kreditorinė). Integer Privalomas
ClientCode Kliento kodas Text Privalomas
DocumentNo Dokumento numeris. Jeigu nenurodyta - sistema pildo pagal dokumento skaitliuką. Text Privalomas*
OpDate Operacijos data (laukas “Data“). Jeigu nenurodyta - laukas importo metu užsipildo einamosios dienos data. Text Privalomas*
DueDate Mokėjimo data. Jeigu nenurodyta, “Mokėjimo data” , laukas užpildomas “Data” (“Date”) lauko reikšme. Text Privalomas*
CurrencyCode Valiutos kodas (laukas “Valiuta”).Valiutos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”.Pildymo pvz. USD.Jeigu nenurodyta importo metu užsipildo įmonės bazine valiuta. Text Privalomas*
AmountBase Suma bazine valiuta (laukas “Suma, EUR“). Pildomas tuomet, jeigu parinkta valiuta yra ne bazinė. Jeigu nenurodyta - sistema išskaičiuoja reikšmę: valiutos kursas datai dauginamas iš valiutos sumos (laukas “AmountCur”). Jeigu valiuta Bazinė - suma bazinės valiutos (“AmountBase”) ignoruojama ir “AmountBase” = “AmountCur”. Numeric Privalomas*
AmountCur Suma valiuta. Jeigu nenurodyta - 0 Numeric Privalomas
AccountCode Gautina/mokėtina balansinė sąskaita (laukas “Sąskaita“).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 24100. Jeigu nenurodyta, parenkama iš kliento apskaitos kategorijos. Text Privalomas*
AccountBalCode Koresponduojančios sąskaitos kodas.BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Skolų likučių importo atveju vedama tarpinė balansinė sąskaita.Pildymo pvz. 99999. Text Privaloma
JournalCode Apskaitos žurnalo kodas (laukas “Žurnalas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”.Pildymo pvz. 0501. Jeigu nenurodytas - sistema parenka pagal tipą “Skolos”. Text Privalomas*
DepartmentCode Padalinio kodas. Text Neprivalomas
ObjectCode Objekto kodas. Text Neprivalomas
Notes Pastabos Text Neprivaloma
DocumentRef Dokumento numeris išorinėse sistemose. Text Neprivaloma

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Skolų importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Failo šablonas taip pat galimas atsisiųsti: Apskaita” → “Skolų dokumentai” → "Sukurti naują” → “Importuoti” → “Atsisiųsti XLSX šabloną”:

imp

Likučiai

Importai/Eksportai