Skolų įrašų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Pr_documents”.

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
CompanyName Įmonė pavadinimas.Pildymo pvz. UAB Demo. Text Privalomas
TypeId Skolų įrašo tipas (laukas “Klientas“):7 - Gautina sąskaita (debitorinė);6 - Mokėtina sąskaita (kreditorinė). Integer Privalomas
ClientCode Kliento kodas Text Privalomas
DocumentNo Dokumento numeris. Jeigu nenurodyta - sistema pildo pagal dokumento skaitliuką. Text Privalomas*
DocumentRef Dokumento numeris išorinėse sistemose. Text Neprivalomas
Date Operacijos data (laukas “Data“). Jeigu nenurodyta - laukas importo metu užsipildo einamosios dienos data. Text Privalomas*
DueDate Mokėjimo data. Jeigu nenurodyta, “Mokėjimo data” , laukas užpildomas “Data” (“Date”) lauko reikšme. Text Privalomas*
CurrencyCode Valiutos kodas (laukas “Valiuta”).Valiutos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”.Pildymo pvz. USD.Jeigu nenurodyta importo metu užsipildo įmonės bazine valiuta. Text Privalomas*
AmountBase Suma bazine valiuta (laukas “Suma, EUR“). Pildomas tuomet, jeigu parinkta valiuta yra ne bazinė. Jeigu nenurodyta - sistema išskaičiuoja reikšmę: valiutos kursas datai dauginamas iš valiutos sumos (laukas “AmountCur”). Jeigu valiuta Bazinė - suma bazinės valiutos (“AmountBase”) ignoruojama ir “AmountBase” = “AmountCur”. Numeric Privalomas*
AmountCur Suma valiuta. Jeigu nenurodyta - 0 Numeric Privalomas
AccountCode Gautina/mokėtina balansinė sąskaita (laukas “Sąskaita“).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 24100. Jeigu nenurodyta, parenkama iš kliento apskaitos kategorijos. Text Privalomas*
AccountBalCode Koresponduojančios sąskaitos kodas.BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Skolų likučių importo atveju vedama tarpinė balansinė sąskaita.Pildymo pvz. 99999. Text Privaloma
JournalCode Apskaitos žurnalo kodas (laukas “Žurnalas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”.Pildymo pvz. 0501. Jeigu nenurodytas - sistema parenka pagal tipą “Skolos”. Text Privalomas*
DepartmentCode Padalinio kodas. Text Neprivalomas
ObjectCode Objekto kodas. Text Neprivalomas
Notes Pastabos Text Neprivaloma
CompanyId Įmonės Id. Text Neprivaloma
CurrencyId Valiutos Id. Text Neprivaloma
AccountBalId Koresponduojančios sąskaitos Id. Text Neprivaloma
AccountId Gautinos/mokėtinos balansinės sąskaitos id. Text Neprivaloma
DepartmentId Padalinio id. Text Neprivaloma
JournalId Apskaitos žurnalo Id. Text Neprivaloma
ObjectId Objekto Id. Text Neprivaloma
ClientId Kliento id. Text Neprivaloma

Importai/Eksportai