Tabelio operacijos

Personalas → Personalas → Tabelio operacijos

Tabelio įrašo vedimo pagrindiniai žingsniai:

  1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (darbuotojas, darbo sutartis, periodas, operacijos data, kt.).
  2. Įvedamas dokumento turinys (tabelio kodas, periodas, data nuo/iki, išdirbtų dienų ar valandų skaičius ir kt.).
  3. Dokumentas užregistruojamas.

Periode tam pačiam darbuotojui galima tik viena tabelio operacija su ta pačia sutartimi.

Tabelio operacijos galimos įvesti šiais būdais:

  • rankiniu, kai reikalinga tabelio operacija vienam darbuotojui: “Personalas” → “Personalas” → “Tabelio operacijos” → “Sukurti naują“;
  • srautiniu, kai reikalingos tabelio operacijos daugiau nei vienam darbuotojui tame pačiame periode: “Personalas” → “Personalas” → “Tabelio operacijos” → “Sukurti naują“ → “Kurti naujas tabelio operacijas“.
  • Excel importo pagalba, kai reikalingos tabelio operacijos daugiau nei vienam darbuotojui skirtinguose perioduose : “Personalas” → “Personalas” → “Tabelio operacijos” → “Importuoti“;

    Darbo užmokestis

    ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai