Dokumentų skaitliukai

Nustatymai → Bendrieji → Dokumentų skaitliukai

Aprašoma visų modulių dokumentų/normatyvų kodų numerių generavimo taisyklės (dokumento numerio/ kodo šablonai).

Aprašyti dokumentų skaitliukai suteikia galimybę automatiškai generuoti naujai vedamų dokumentų numerius, saugant naujai kūriamo dokumento/normatyvo įrašą.

“Lentelė”- pasirenkama programos forma (pvz.: pirkimo užsakymai, prekė), kuriai aprašomas skaitliukas.

“Laukas” - pasirenkamas formos laukas, kuriame bus generuojamas numeris įrašo saugojimo metu.

Dokumentų skaitliukas susideda iš simbolinės dalies (laukas “Šablonas”) ir skaitmeninės dalies (laukas “Skaitmenys”), kurioje nurodomas skaitmenų kiekis numeryje.!!! Simbolinė dalis nekinta, o skaitmeninė, kiekvieną kartą sukūrus naują dokumentą, padidėja vienetu.

Simbolinė dalis nekinta, o skaitmeninė padidėja kiekvieną kartą vienetu, sukūrus naują dokumentą.

Simbolinė dalis neprivaloma, tačiau ją pildant reikalinga išlaikyti pildymo logiką. Lauke “Šablonas” reikšmė “{C}” visuomet turi išlikti, tik jeigu reikalingi simboliai numerio pradžioje,simbolių reikšmę įvesti prieš “{C}”, jeigu simboliai reikalingi numerio pabaigoje, po “{C}”.

Pvz.: Simbolinėje dalyje aprašius {C}, o skaitmeninėje dalyje - 6, dokumento numeriai bus generuojami 000001, 000002, 000003, ir t.t.

Maksimalus dokumento numerio ilgis turi būti 12 simbolių, jeigu planuojamos integracijos su Rivilė Gama.

ERP pirmieji žingsniai