Atostogų likučiai

Personalas → Personalas → Atostogų likučiai

Atostogų likučiai” skirti:

  • peržiūrėti darbuotojo nepanaudotų atostogų likučius;
  • peržiūrėti darbuotojo stažą įmonėje;
  • įkelti atostogų likučius, migruojant duomenis iš kitos sistemos.

Atostogų likučiai fiksuojami pagal konkrečią darbuotojo sutartį.

Atostogų likučiai fiksuojami registre:

  • registravus Tabelio operaciją pagal nustatytus tabelio kodus ;
  • įvedus rankiniu būdu atostogų likučius, naudojant mygtuką “Koreguoti atostogų likutį”;
  • sukūrus darbuotojo sutartį. Likutis bus rodomas "0" iki: likučių įvedimo rankiniu būdu arba pirmos tabelio operacijos.

Atostogų registre užfiksavus atostogų likučius negalimas sutarties darbo pradžios koregavimas.

Atostogų likučiai galimi koreguoti praeities data atšaukus tabelio operacijų registravimą.

Lange "Koreguoti atostogų likučius" 3 rodikliai, koreguojantys atsostogas bei stažą atostogų registre:

  • "Naujas atostogų likutis" - automatiškai kintantis rodiklis, kai pakoreguojamas pokytis. Koreguoja pokytį, jeigu rankiniu būdu įvesta nauja atostogų likučių reikšmė (pvz. atostogų likučiai).
  • "Atostogų likučių pokytis" - automatiškai kintantis rodiklis, kai įvedama nauja atostogų likučio reikšmė. Koreguoja naujo atostogų likučio reikšmę, jeigu rankiniu būdu įvesta nauja pokyčio reikšmė.
  • "Stažo korekcija" - automatiškai kintantis rodiklis, kai tabelio operacijoje įvesta pvz. pravaikšta.

Darbo užmokestis