Darbuotojai

Nustatymai → Apskaita → Darbuotojai

Darbuotojai” kortelės skirtos:

  • aprašyti darbuotojus (nurodant pareigas, vardą, pavardę ir pan.), kurie IT operacijose priskirti kaip atsakingi asmenys prižiūrėti ilgalaikį turtą;
  • aprašyti komisijas (komandas), kurios naudojamos turto nurašymo, pajamavimo ar inventorizavimo metu.

Komisijos kortelėje nariai priskiriami mygtuku “Pridėti eilutę” parenkant konkretų darbuotoją. Komisijos pirmininkas pažymimas varnele stulpelyje “Pagrindinis”.

Tik vienas komisijos narys gali būti parinktas pagrindiniu.

Normatyvai/Žinynai