Pirkimo/Pardavimo detalių eilučių importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas:

  • Pirkimų užsakymų → “Purchase_order_lines”;
  • Pirkimų sąskaitos/grąžinimai → “Purchase_invoice_lines.
  • Pardavimų užsakymų → “Sale_order_lines”;
  • Pardavimų sąskaitos/grąžinimai → “Sale_invoice_lines
  • Pirkimų sąskaitos/grąžinimai → “Purchase_invoice_lines.
Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
DepartmentCode Padalinio kodas Text Privalomas
DiscountPerc Nuolaidos procentas Number Neprivalomas
ItemCode Prekės kodas Text Privalomas
ItemName Prekės pavadinimasJeigu nenurodyta, užpildomas automatiškai pagal prekės kodą. Text Neprivalomas*
LotCode Partijos kodas Text Neprivalomas
MarkCode Žymos kodas Text Neprivalomas
Notes Pastabos Text Neprivaloma
ObjectCode Objekto kodas Text Neprivalomas
Price Kaina Number Neprivalomas
Quantity Kiekis Number Privalomas
Serial Serija Text Neprivaloma
UnitOfMeasureCode Mato vieneto kodas Text Privalomas

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Užsakymų/SF detalių eilučių importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Importai/Eksportai