Ilgalaikis turtas

Apskaita→ Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto modulis skirtas:

  • vykdyti ilgalaikio turto pirkimus;
  • vykdyti ilgalaikio turto pardavimus;
  • Vykdyti ilgalaikio turto pajamavimus;
  • vykdyti ilgalaikio turto nurašymus;
  • vykdyti ilgalaikio turto vertės keitimus;
  • vykdyti ilgalaikio turto išlaidavimo operacijas (kuomet keičiamas padalinys, atskaitingas asmuo ir pan.);
  • skaičiuoti nusidėvėjimą.