Ilgalaikio turto pradinių likučių įvedimas (rankinis)

Užduotis: Suveskite Ilgalaikio turto pradinius likučius rankiniu būdu.

Sąlygos: Įveskite ilgalaikio turto likučius 2023.02.01 dienai. Aprašykite ilgalaikio turto kategoriją ir ilgalaikio turto kortelę, atsakingą asmenį. Suveskite ilgalaikio turto duomenis: ilgalaikis turtas - kompiuteris, įsigijimo vertė - 577.68 Eur. Įsigijimo data 2022.12.15. Sukauptas nusidėvėjimas 16.02 Eur.

Darbo eiga:

 1. “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT kategorijos” aprašykite ilgalaikio turto kategoriją . Jeigu kategorijos aprašytos, pradėkite nuo antrojo veiksmo.

  Vedant likučius "Kooresponduojanti sąskaita" turi būti nurodyta likučių (pvz. "99999- Skirtumai žurnaluose").

  lik1

  Detalus aprašymas čia: Ilgalaikio turto kategorijos.

 2. “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT kortelės” aprašykite ilgalaiko turto korteles. Spauskite “Sukurti naują”, pasirinkite veiksmą “Importuoti”: Detalus aprašymas čia: ilgalaikio turto kortelės.

Ilgalaikio turto kortelėje svarbu nurodyti pradinę nusidėvėjimo datą, kad būtų teisingai paskaičiuota paskutinė nusidėvėjimo pabaigos data.

 1. Suveskite atsakingus asmenis:

“Nustatymai” → “Apskaita” → “Darbuotojai”

Spauskite “Sukurti naują”. Suveskite pagrindinę informaciją: tipas “Darbuotojas”, nurodykite vardą, pavardę, kodą, pareigas.

lik1

 1. Suveskite ilgalaikio turto likučius: “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT operacijos” → “Sukurti naują”. Parinkite dokumento tipą “Kita”, įveskite likučių vedimo datą ir spauskite “Pridėti eilutę”. Detalioje eilutėje nurodykite ilgalaikio turto kortelę, atsakingą asmenį, kiekį, kainą. Spauskite “Išsaugoti”: lik1

  Paspaudus detalioje eilutėje mygtuką “Redaguoti” suveskite likusią informaciją:

  • “Vertės debetas” lauke įveskite ilgalaikio turto įsigijimo vertę;
  • “Nusidėvėjimo kredite” įrašykite nusidėvėjimo sumą.

  lik1

 2. Įvestus duomenis “Išsaugoti” ir “Registruoti”.

lik1

Registravus duomenis:

 • ilgalaikis turtas registruojamas į Didžiają knygą:

  lik1

 • ilgalaikis turtas fiksuojamas ilkalaikio turto likučiuose:

  lik1

ERP Akademija