Mokėjimai naudojant avansines DK sąskaitas

Užduotis: Suformuoti mokėjimus naudojant avansines DK sąskaitas.

Sąlygos: Suformuoti pirkimo/pardavimo dokumentus, kai klientų skolos turi keliauti į skolines DK sąskaitas, o avansiniai mokėjimai turi keliauti į avansines DK sąskaitas. Tam panaudoti apskaitos kategoriją "Klientai vykdantys avansinius mokėjimus".

Darbo eiga:

 1. “Nustatymai”“Pardavimai ir pirkimai” → "Klientų apskaitos kategorijos" → "Sukurti naują". Sukurkite naują apskaitos kategoriją "Klientai vykdantys avansinius mokėjimus". Skiltyje "Sąskaitų ryšiai skolų mokėjimuose" parinkite reikiamas avansines DK sąskaitas: AV1

  Neužpildžius DK balansinių sąskaitų skiltyje "Sąskaitų ryšiai skolų mokėjimuose" bus naudojamos DK sąskaitos iš "Sąskaitų ryšiai pirkimuose, pardavimuose, skolų dokumentuose".

 2. Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai”→ “Klientai” kortelėlėje parinkite apskaitos kategoriją "Klientai vykdantys avansinius mokėjimus": AV2

 3. “Pirkimai”/"Pardavimai"→ “Pirkimų sąskaitos”/"Pardavimų sąskaitos" spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”.

  Formoje “Nauja pirkimų sąskaita/Nauja pardavimų sąskaita” įveskite sąskaitos faktūros duomenis ( tiekėją/pirkėją, sąskaitos faktūros numerį, dokumento, bei operacijos datas, detales eilutes) ir spauskite mygtuką “Išsaugoti”.

  AV3

  Registravus SF skola bus matoma skolinėje DK sąskaitoje, o priskirtas joje mokėjimas (naujas avansas/ prieš tai mokėtas avansas) bus matomas avansinėje DK sąskaitoje.

  AV6

  AV7

  AV8

  Detalus SF kūrimas pateikiamas čia: Sukurti naują pirkimo dokumentą.

 4. “Apskaita”“Skolos ir mokėjmai”“Mokėjimai” → sukurkite naują mokėjimą, kuriame automatiškai bus užpildyta koresponduojanti avansinė DK sąskaita:

AV4

​ Detalus mokėjimo kūrimas pateikiamas čia: Sukurti naują mokėjimo dokumentą.

 1. Jeigu dokumento kūrimo metu (SF ar mokėjime) nebus priskirti dokumentai sudengimui, jie bus galimi sudengti "Skolų registre" naudojant greitąjį mygtuką arba srautinį sudengimą:

AV5

AV9

Mokėjimai/Mokėjimo metodai