Gaminio surinkimas be gaminio technologinės kortelės

Užduotis: Atlikti gaminio surinkimą (komplektavimą), kai neaprašytos gaminio komponentės (kalkuliacijos kortelė).

Sąlygos: Sukurti naują gaminio kortelę "Gaminys2". Suformuoti naują gamybos operaciją - "Surinkimas" (komplektavimas). Komponentes:"Komponentė1"," Komponentė3" priskirkite gamybos operacijos metu.

Darbo eiga:

  1. Nustatymai” →Atsargos ir logistika” → “Prekės, paslaugos” → “Sukurti naują” gaminio sudedamųjų dalių (žaliavų/paslaugų) kortelę(-es). Detalus aprašymas čia: Prekės paslaugos sukūrimas

  2. Nustatymai” →Atsargos ir logistika” → “Prekės, paslaugos” → “Sukurti naują” gaminio “Gaminys2” kortelę, t.y. skyriuje "Mato vienetai" nurodykite gaminio tipą, pavadinimą, mato vienetą: Gaminys1

  3. *Atsargos” →“Gamyba” → “Gamybos operacijos” → “Sukurti naują” gamybos operaciją tipu “Surinkimas”. Nurodykite operacijos datą, dokumento numerį (jeigu nenaudojamas dokumento skaitliukas), tipą. Pirmoje detalioje eilutėje įveskite gaminio informaciją: padalinį, prekę (gaminį), kiekį, mato vienetą. Sekančiose eilutėse rankiniu būdu įtraukite gaminio komponentes: pridėdami eilutę arba priskirdami iš likučių: ​ Gaminys1

  4. Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką "Registruoti". Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą ir atsargų likučius: Gaminys1

    Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė: Gaminys1

    Norint atskirti žaliavų ir gaminių DK sąskaitas, apsirašyti ir naudoti skirtingas apskaitos kategorijas. Atitinkamai jas priskirti prekės (gaminio ir komponentės) kortelėje.

Gaminys1

Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras” : Gaminys1

Esant pakankam žaliavų kiekiui atsargų registre įrašų būsena "Registruotas", pritrūkus žaliavų - kiekis fiksuojamas būsena "Užsakyta".

  1. Gamybos operacija sukurta.

ERP Akademija