Siuntos

Atsargos→ Logistika→ Siuntos

Skirta fiksuoti gautų atiduotų prekių kiekius, formuoti krovinio važtaraštį.

Rekomenduojama naudoti siuntas, kai yra poreikis prekių gavimo, nurašymo registracijos procesą atskirti nuo sąskaitos registravimo (pvz.: sandėlininkas priima prekes, registruoja siuntą. Užregistravus siuntą, prekių likutis tampa prieinamas atidavimo procesams, nelaukiant kol bus užregistruota sąskaita).

Siuntos dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriamas naujas dokumentas. Suvedama siuntos bendra informacija (dokumento data, dokumento nr. siuntėjo ir gavėjo adresai).
 2. Įvedamas dokumento turinys (gaunamos/atiduodamos prekės ir jų kiekiai).
 3. Dokumentas registruojamas.
 4. Formuojama i.VAZ duomenų rinkmena.

Siuntos dokumento kūrimas

Siuntos dokumentą galimą sukurti šiais būdais:

 1. Pirkimo/Pardavimo dokumento pagrindu. Atitinkamo modulio užsakymų ar sąskaitų formoje pasirenkamas dokumentas, spaudžiamas veiksmų mygtukas ''Sukurti siuntą” - sukuriamas siuntos dokumentas pasirinkto dokumento pagrindu.
 2. Siuntos dokumentas pildomas ranka, dokumento kūrimą inicijuojant mygtuku “Sukurti naują”.

Kuriant siuntą pardavimo dokumento pagrindu, siunta kuriama tik užrezervuotam likučio kiekiui.

Suvedama bendra siuntos dokumento informacija:

 • “Dokumento Nr” - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą pirkimų dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu.
 • “Tipas”- pasirenkama “Gavimas”- kai prekės gaunamos arba “Išvežimas”- kai prekės atiduodamos.
 • "Data ir laikas" - pagal šį lauką susiformuoja “Didžioji knyga” operacijos įrašai, “Likučių registras” įrašai. Laukas naudojamas i.VAZ duomenų rinkmenoje (krovinio dokumento pildymo data ir laikas).
 • Krovinys” - pasirenkamas krovinys, kuriuo bus vežama siunta.

Skirtuke “Bendra informacija” vedami duomenys reikalingi i.VAZ duomenų rinkmenos formavimui:

 • Žurnalas” - DK žurnalas, kuriame formuosis gautų/atiduotų prekių savikainų sumos.
 • “Pakrovimo laikas” - prekių pakrovimo į transporto priemonę laikas.
 • “Išvykimo laikas” - krovinio išvykimo laikas.
 • “Atvykimo laikas” - krovinio atvykimo laikas.
 • Pavojingumo klasė” - krovinio pavojingumo klasė.
 • Svoris”, “Tūris” - paskaičiuojama iš siuntai priskirtų prekių svorio ir tūrio normatyvinių duomenų aprašytų prekės kortelėje.

Skirtuke “Adresai” užpildoma informacija iš padalinio ir kliento kortelės, parinkus krovinio siuntėją ir gavėją, bei jų adreso kodą (laukas “Galimi adresai”).

Suvesta bendrinė informacija turi būti išsaugoma, kad būtų galimi sekantys veiksmai su detaliomis eilutėmis.

Dokumento detali informacija

Skirtuke “Detalios eilutės” suvedamas dokumento turinys: prekės ir jų kiekiai.

 • “Kiekis pradinis” - planuojamas priimti/atiduoti prekės kiekis.
 • “Kiekis faktinis” - faktiškai priimtas/atiduotas prekės kiekis. Patvirtinus siuntos dokumentą, šio kiekio pagrindu bus formuojama didžiosios knygos įrašo suma.

Mygtuku “Pridėti iš likučių” galima reikiamą prekę susirasti atsargų likučiuose. Atidarytoje likučių formoje, įvedus kiekį, jis atkeliamas į dokumento detalią eilutę.

Dokumento registravimas

Supildžius visų detalių eilučių faktiškai priimtus/atiduotus prekės kiekius, dokumentas registruojamas.

Registravus siuntos dokumentą:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”);
 • Padalinyje padidėja/sumažėja prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Gauta”/ “Atiduota”).

Siuntose galimi veiksmai:

 • “Sukurti sąskaitą”- siuntos pagrindu sukuriama pirkimo/pardavimo sąskaita.
 • “Eksportuoti i.VAZ xml”- formuojama i.VAZ duomenų rinkmena.

Logistika