Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas

Užduotis: Paskaičiuokite ilgalaikio turto nusidėvėjimą.

Sąlygos: Įveskite operaciją paskaičiuoti IT nusidėvėjimą už 2024-04 periodą.

Darbo eiga:

  1. “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT operacijos” → “Sukurti naują”. Iš veiksmų sąrašo pasirinkite operacijos tipą “Nusidėvėjimas”. Atsidariusiame lange įveskite dokumento numerį (jeigu nenaudojamas skaitliukas), nusidėvėjimo skaičiavimo datą ir paspauskite mygtuką "Parinkti iš likučio ir skaičiuoti nusidėvėjimą": nus1
  2. Lange "Pasirinkite ilgalaikį turtą iš likučių" pažymėkite įrašus, kuriems reikalingas nusidėvėjimo paskaičiavimas ir spauskite “Pridėti pažymėtus”:

nus2

Sistema paskaičiuoja automatiškai nusidėvėjimo sumas ir užpildo detalias eilutes: nus3

Nusidėvėjimo operacijos galimas vesti ir rankiniu būdu spaudžiant mygtuką "Pridėti eilutę".

  1. Paskaičiavus nusidėvėjimą "Išsaugoti" ir "Registruoti".

Registravus duomenis:

  • paskaičiuotas nusidėvėjimas registruojamas Didžiojoje knygoje: nus4

  • paskaičiuotas nusidėvėjimas fiksuojamas ilgalaikio turto likučiuose: ​ nus5

ERP Akademija