Ilgalaikio turto kategorijos

Užduotis: Aprašykite ilgalaikio turto kategoriją.

Sąlygos: Sukurkite ilgalaikio turto kategoriją ilgalaikiam turtui “Kompiuteriai”, kai nusidėvėjimo norma metais - 3, koresponduojanti sąskaita 12420, vertės sąskaita 12400, nusidėvėjimo sąskaita 12470, sąnaudų sąskaita 63060.

Darbo eiga:

  1. “Apskaita” → “Ilgalaikio turto kategorijos”“Sukurti naują”.

    Atsidariusioje formoje užpildykite reikalingus laukus: ilgalaikio turto pavadinimą, kodą, įmonę (konkreti ar visos), nusidėvėjimo normą, balansines sąskaitas (koresponduojančią, nusidėvėjimo, vertės, sąnaudų).

    Norma galima vesti metais arba procentais. Atitinkmai sistema automatiškai užpildo likusio lauko reikšmę.

    Esant VAS apskaitos poreikiui analogiškai užpildoma mokestinė informacija pagal VAS.

  2. Suvedestą informaciją “Išsaugoti”.

Gaminys1

ERP Akademija