Avanso išmokėjimas

Užduotis: Išmokėti darbuotojams avansą."

Sąlygos: Darbuotojai Ugnei Saulytei išmokėkite 250 Eur avansą.

Darbo eiga:

  1. “Personalas” → “Personalas” → “Darbuotojai” atidarykite darbuotojo kortelę ir įveskite avanso sumą. nd01

  2. "Personalas” → “Personalas” → “Darbuotojai” pažymėkite darbuotojus, kuriems mokėsite avansą ir spauskite mygtuką “Kurti avanso mokėjimus”:

nd02

  1. Lange "Kurti avanso mokėjimus" nurodykite operacijos datą, mokėjimo metodą ir spauskite “Skaičiuoti”:

    nd03

  2. Suformuoti mokėjimai sukuriami ir išsaugomi mokėjimų sąraše ( “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Mokėjimai” ).

  3. “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Mokėjimai” sukurtus dokumentus registruoti ir eksportuoti į banką SEPA formatu: nd04

Lange “SEPA mokėjimo informacija” įveskite pageidaujamą įvykdymo datą ir pažymėkite varnele “Grupinio mokėjimo nurodymas”. Šiais veiksmais bus suformuotas vienas failas, kurį įkėlus į banką mokėjimai bus išskaidyti pagal darbuotoją.

  1. Registruoti mokėjimai fiksuojami Ddžiojoje knygoje ("Apskaita” → “Didžioji knyga” → “DK registras” ) ir DU registre (Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU registras”) : nd05

    DU registre lauke "Likutis" fiksuojamos faktinės DU skolos (skola/permoka).

ERP Akademija