Tabelio operacijų sukūrimas(rankinis)

Užduotis: Sukurti darbuotojams tabelių operacijas rankiniu būdu.

Sąlygos: Sukurkite darbuotojai Ugnei Saulytei balandžio mėnesio tabelio operaciją. Priskirkite tabelio kodą “Faktiškai dirbtas laikas”.

Darbo eiga:

  1. “Personalas” → “Personalas” → “Tabelio operacijos”“Sukurti naują”: TO1

  2. Skyriuje "Detalios eilutės" parinkite darbuotoją, sutartį, periodą. Įveskite dokumento numerį (nenaudojant skaitliuko), operacijos datą. TO1

  3. Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite “Pridėti eilutę”: TO1

  4. Užpildykite detalios eilutės duomenis: tabelio kodas, kalendoriaus periodas, “Data nuo” ir “Data iki” (nurodomas visas to mėnesio intervalas). Spaudžiama “Išsaugoti”. TO1

Išsaugojus tabelio operaciją dienos ir valandos užpildomos automatiškai pagal nurodytą periodą.

Darbuotojui viename periode gali būti tik viena tabelio operacija, tačiau vienoje tabelio operacijoje gali būti daug tabelio kodų (faktiškai dirbtas laikas, nedarbingumas, atostogos ir pan.).

TO1

ERP Akademija