Atlyginimų išmokėjimas

Užduotis: Išmokėti darbuotojams atlyginimus."

Sąlygos: Suformuokite atlyginimų išmokėjimus darbuotojams už gegužės mėnesį.

Mokėjimo operacijos galimos atlikti:

  1. “Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU operacijos”“Formuoti mokėjimus”;
  2. Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU registras”“Formuoti mokėjimus”.

Darbo eiga:

  1. “Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU operacijos”“Formuoti mokėjimus” atsifiltruokite reikiamo periodo duomenis. Pažymėkite įrašus, kuriems suformuoti mokėjimus: nd01

  2. Atsidariusiame lange "Formuoti mokėjimus" nurodykite operacijos datą ir mokėjimo metodą. Spauskite mygtuką "Formuoti mokėjimus": nd02

  3. Suformuoti mokėjimai sukuriami ir išsaugomi mokėjimų sąraše ( “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Mokėjimai” ). nd03

  4. “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Mokėjimai” sukurtus dokumentus registruoti ir eksportuoti į banką SEPA formatu: nd04

Lange “SEPA mokėjimo informacija” įveskite pageidaujamą įvykdymo datą ir pažymėkite varnele “Grupinio mokėjimo nurodymas”. Šiais veiksmais bus suformuotas vienas failas, kurį įkėlus į banką mokėjimai bus išskaidyti pagal darbuotoją.

  1. Registruoti mokėjimai fiksuojami Didžiojoje knygoje (“Apskaita” → “Didžioji knyga” → “DK registras” ) ir DU registre (Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU registras”) sąraše:

    nd05

ERP Akademija