IT kortelės

Nustatymai → Apskaita → IT kortelės

IT kortelės” skirtos:

  • identifikuoti kiekvieną ilgalaikio turto vienetą, suteikiant jam unikalų inventorinį numerį (lauke “Inventorinis Nr.”).
  • priskirti turto vienetui nusidėvėjimo metodą, likvidacinę vertę, nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios datą.

Kad būtų skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija), būtina uždėti varnelę ties lauku "Ar skaičiuoti nusidėvėjimą".

Svarbu tinkamai apsirašyti IT kortelę, nes ji dalyvauja visose IT operacijose.

Ilgalaikis turtas