Akcijos

Pardavimai → Kainos → Akcijos

Akcijų paskirtis - suvesti akcijų (nuolaidų) taikymo taisykles tam tikram laikotarpiui.

Akcijos (nuolaidos) gali būti taikomos konkrečiai prekei, klientui, padaliniui ar jų grupėms, aprašant specią kainą ar nuolaidą.

Akcijos vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriamas naujas akcijos dokumentas - akcijos sąlygų taisyklių rinkinys. Suvedama bendra informacija (akcijos pavadinimas, akcijos galiojimo terminas, akcijos tipas kt.).
 2. Įvedama detali informacija (kokioms prekėms galioja akcija, kokiems klientams, kuriose parduotuvėse ir pan.).
 3. Dokumentas patvirtinamas.

Dokumento antraštė (bendra informacija)

Suvedama bendra naujos akcijos informacija:

 • Nuolaidos tipas”:
  • Nuolaidos tipas”:
  • Geriausia kaina” - kai akcijos rezultatas pardavimo operacijoje paskaičiuojamas sistemos, išrenkant geriausią kainą iš visų galiojančių akcijų kainų.
  • Rankinė” - kai vartotojas pats pasirenka ar taikyti konkrečią akciją pardavimo/kasos operacijoje. Šiuo metu vystoma.

Svarbu parinkti tinkamą nuolaidos tipą (“Geriausia kaina” ar “Rankinė”), nes vėliau to nebus galima pakeisti.

 • Nuolaidų taikymo nustatymai”:
  • Skaičiavimo metodas”:
  • Procentinė nuolaida”- kai nuolaida aprašoma procentine išraiška;
  • “Speciali kaina”- kai nuolaida aprašoma galutine kaina po nuolaidos suteikimo.

Jeigu parinktas “Skaičiavimo metodas” →“Speciali kaina”, nuolaidas galima aprašyti tik prekių lygyje. Skirtukas “Prekių grupės” nerodomas.

Procentinė nuolaida skaičiuojama nuo prekės kainos, kurios ‘'Kainų kategorija’'(Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Pardavimo kainų kategorijos”) turi požymį “Pagrindinis”.

 • Kiekinių/Suminių nuolaidų nustatymai”:
  • Filtravimo sąlygos”:
  • Konkrečiai prekei” - nustatyta sąlyga galioja tik konkrečiai prekei.
  • Visoms akcijos prekėms”- nustatyta sąlyga galioja visoms prekėms, kurios įtrauktos į aprašytą akciją.
  • Visoms prekėms krepšelyje”- nustatyta sąlyga galioja visoms perkėms, kurios įtrauktos į pardavimo krepšelį.
  • Nuolaidos rėžiai”:
  • Suma”- nuolaidos rėžiai aprašomi naudojant sumos išraišką;
  • Kiekis”- nuolaidos rėžiai aprašomi naudojant kiekio išraišką.
  • Nuo” - suminio arba kiekinio rėžio pradžios skaitinė išraiška.
  • Iki” - suminio arba kiekinio rėžio pabaigos skaitinė išraiška.

Ši informacija pildoma kompleksinių nuolaidų atveju, kai nuolaida taikoma perkant didesnį prekių kiekį arba nuo tam tikros sumos.

Parinkus parametrus, akcija taikoma aprašytų kiekių arba sumų rėžiuose. Pvz.: Akcijoje visoms prekėms perkant daugiau nei 5 vnt., bet ne daugiau kaip 10 vnt. taikyti 20% nuolaidą.

Dokumento turinys (akcijos sąlygų detali informacija - taisyklės)

Kiekvienai akcijai būtina aprašyti:

 • Kokiam prekių asortimentui taikomos nuolaidos: konkrečiai prekių grupei ar prekių sąrašui.
 • Kokiam klientų segmentui bus taikomos nuolaidos: konkrečiai klientų grupei ar klientų sąrašui.
 • Kokiuose padaliniuose bus taikomos nuolaidos: konkrečiai padalinių grupei ar padalinių sąrašui.

  Šie aprašymai vykdomi atskirose akcijos formos skirtukuose.

Kiekviename skyriuje lauke “Pritaikymas” parenkama sąlyga:

 • “Įtraukti ir pritaikyti” - akcija galioja eilutėje aprašytai prekei, klientui, padaliniui ar jų grupėms.
 • “Neįtraukti” - akcija negalioja eilutėje aprašytai prekei, klientui, padaliniui ar jų grupėms.

Pasirinkus “Neįtraukti”, laukas “Nuolaida”/”Kaina” nepildomas.

Akcijų taisyklių aprašymas grupėmis

Klientų, prekių, padalinių Grupės ,kurioms galioja (negalioja) nuolaidos, aprašomos prekių, padalinių, klientų grupių skirtukuose

Vienoje aprašymo eilutėje galima naudoti vieną arba dvi grupes. Kurias grupes naudosime, pasirenkama “Grupė (1)” ir “Grupė (2)” stulpeliuose. Grupės pogrupiai (bet kurio lygio ) nurodomi stulpeliuose “Pogrupis (1)” ir “Pgrupis (2)”.

Akcjos taisyklių prioriteto logika”:

 1. Sistema parinks detalesnio pogrupio lygmenyje (vertinant abi grupes) aprašytą nuolaidos taikymo sąlygos eilutę.
 2. Aukščiausias pogrupių lygis apibrėžiamas “Grupė (1)” stulpelyje parenkant: “Visi klientai”, “Visi padaliniai'' arba “Visos prekės''.
 3. Detaliausias lygis - konkrečių prekių, klientų padalinių sąrašas skirtukuose “Prekės”, “Padaliniai”, “Klientai”.

Tame pačiame “Grupė (1)”/ “Grupė (2)” stulpeliuose leidžiama naudoti tik vieną (pasirinktą pirmame įraše) grupę.

Stulpelyje ”Pritaikymas'' nurodoma ar pasirinktiems pogrupiams taikyti ( “Įtraukti ir pritaikyti'') ar netaikyti (“Neįtraukti'') nuolaidos.

Prekių grupių skirtuke nurodoma nuolaida procentine išraiška, lauke “Nuolaida”. Jeigu “Pritaikymas”= ”Neįtraukti'' - nuolaidos reikšmė nepildoma.

Kainynai/Akcijos