DK žurnalinių įrašų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Accounting_documents”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Items”.Pvz. REF0000001 Text Privalomas
CompanyName Įmonės pavadinimas. Pvz. UAB Demo Text Privalomas
DocumentNo Dokumento numeris. Pvz. DOK00001 Text Privalomas
OperationDate Operacijos data Text Privalomas
DocumentDate Dokumento data Text Privalomas
JournalCode Apskaitos žurnalo kodas, kuris naudojamas iš “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”. Pvz. 0001 Text Privalomas
Description Pastabos Text Neprivaloma

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Items”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Accounting_documents”. Text Privalomas
LedgerAccountCode Balansinės sąskaitos kodas, kuris naudojamas iš “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”. Text Privalomas
CurrencyCode Valiutos kodas, kuris naudojamas iš “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”. Jeigu nenurodyta - užsipildo įmonės bazinė valiuta. Text Privalomas*
BaseCre Suma kredite Numeric Privalomas
BaseDeb Suma debete Numeric Privalomas

Importai/Eksportai