DU kodų sukūrimas(importas)

Užduotis: Sukurti DU (darbo užmokesčio) kodus importuojant paruoštą Excel šabloną.

Sąlygos: Atsisiųskite iš sistemos paruoštą DU kodų Excel šabloną. Pasikoreguoti ar pasipildyti failą reikiamais kodais ir importuokite.

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “DU kodai”“Importuoti”: DUk1
  2. Atsidariusiame lange pasirinkite “Atsisiųsti XLSX šabloną”: DUk2
  3. Atsiųstame faile (esant poreikiui) atlikite korekcijas: pašalinkite nenaudojamus kodus, pasipildykite individualiais (naudojamais) kodais. DUk3 Paruoštą failą importuoti: DUk4 Importuoti DU kodai matomi "DU kodai" sąraše: DUk5

Importuotus kodus galima koreguoti (pvz. pakeisti skaičiavimo metodą), papildyti naujais tabelio kodais, nenaudojamiems DU kodams suteikti požymį "Neaktyvus" ir pan.

ERP Akademija