DK sąskaitų planas

“DK sąskaitų planas” - hierarchinis balansinių sąskaitų medis, kurį sudaro balansinės sąskaitos nuo aukščiausio lygio, apjungiančio visas tam tikros rūšies (klasės) sąskaitas, iki žemiausio lygio. Aprašymas plačiau: DK sąskaitos, planai.

Praktinės užduotys:

ERP Akademija