i.SAF-T rinkmenos suformavimas

Užduotis: Sukurti i.SAF-T dokumentų rinkmeną.

Sąlygos: Suformuokite 2023 metų i.SAF-T duomenų rinkmeną.

Darbo eiga:

 1. Apskaita” → “i.MAS” → “Akcininkai” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir aprašykite įmonės akcininkus. Užpildžius duomenis “Išsaugoti”: saft1

 2. “Apskaita” → “Darbuotojai” → spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir sukurkite atsakingo asmens kortelę: saft2

i.SAF-T atveju darbuotojo kortelėje privaloma užpildyti telefono numerį ir elektroninį paštą.

 1. Apskaita” → “i.MAS” → “i.SAF-T” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir suformuokite naują i.SAF-T rinkmeną:

  Skyriuje “Eilutės” nurodykite:

 • rinkmenos dokumento numerį;
 • astkaitingą asmenį;
 • operacijos datą;
 • rinkmenos tipą;
 • failų apjungimo būdą (visus failus formuoti į vieną rinkmeną ar atskirais failais).

Suvestą informaciją “Išsaugoti”:

saft3

Skyriuje “Bendra informacija” nurodyti:

 • tikrinimo datos laikotarpį;
 • fiskalinio periodo datas;
 • skaidymo datas.

Suvestą informaciją “Išsaugoti”:

saft4

 1. Užpildžius reikiamus duomenis spausti “Formuoti”:

saft5

Netinkamai užpildžius rinkmeną, vartotojui pateikiami klaidos pranešimai lauke “Formavimo pastaba”:

saft6

Atlikus korekcijas vykdyti naujai rinkmenos formavimą (spausti “Formuoti”).

 1. Suformavus rinkmeną pateikiamas sugeneruotų failų sąrašas:

saft7

Norėdami failus deklaruoti ar peržiūrėti, pasirinkite veiksmą “Atsisiųsti”:

saft8

 1. Suformavus i.SAF-T rinkmeną pateikti VMI. Detali naudotojo instrukcija su filmuota medžiaga pateikiama čia: i.MAS (vmi.lt)

ERP Akademija