Tiekėjų sutartys/Pirkėjų sutartys

Nustatymai → Pardavimai ir pirkimai → Tiekėjų sutartys

Nustatymai → Pardavimai ir pirkimai → Pirkėjų sutartys

Sutartyse parenkama: Pristatymo sąlygos ir Mokėjimo terminai . Nesant sutarčiai, ši informacija pildoma kliento kortelėje.

Klientui (tiekėjui/pirkėjui) galima aprašyti vieną arba kelias sutartis. Tik vienai iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinę sutartį sistema pagal nutylėjimą priskiria: kliento kortelėje bei pirkimo/pardavimo operacijose.

Normatyvai/Žinynai