Fiskalinių metų uždarymas

Apskaita→ Didžioji knyga → DK žurnaliniai įrašai

Fiskalinių metų uždarymas - registruotų operacijų balansinių sąskaitų (pajamų ir sąnaudų) uždarymas. Fiskalinių metų uždarymas galimas pagal pasirinktą periodą. Kiekvieną kartą bus uždaromos sąskaitos, turinčios nenulinius likučius.

Fiskalinių metų uždarymo veiksmai:

 1. Sukurti apskaitos žurnalą parenkant tipą “Apskaita fiskalinių metų uždarymas” (“Nustatymai” -> “Apskaita” -> “Žurnalai” → “Sukurti naują”).
 2. Sukurti naują DK žurnalinį įrašą:
  • Apskaita” → ”Didžioji knyga” → “DK žurnaliniai įrašai” → “Sukurti naują“;
  • parinkti žurnalą skirtą fiskaliniams metams ir spausti mygtuką “Skaičiuoti fiskalinio periodo uždarymo įrašus“;
  • įvesti metų uždarymo periodą;
  • parinkti metų uždarymo balansinę sąskaitą;
  • spausti mygtuką „Skaičiuoti“. Po šio veiksmo pajamų ir sąnaudų sąskaitų likutis pakinta, kas buvo debete - kredituojama, kad buvo kredite debetuojama.
 3. Sukurtas naujas įrašas registruojamas:
  • Bandomojo balanso formoje matomos pajamų ir sąnaudų apyvartos, bei jų nulinis likutis.
  • Nurodytoje balansinėje sąskaitoje įrašomas paskaičiuotas nepaskirstytas pelnas arba nuostolis.

Didžioji knyga