Padaliniai

Nustatymai → Atsargos ir logistika → Padaliniai

Padalinio paskirtis:

  • Privalomas visose operacijose.
  • Pagal jį formuojasi prekių kiekiniai likučiai.
  • Dalyvauja Didžiosios knygos operacijose.
  • Dalyvauja skolų įrašuose.
  • Pagal padalinius apskaitomas ilgalaikis turtas.
  • Pagal padalinius galima formuoti, analizuoti ataskaitas.
  • Padalinio lygiu administruojama didžioji dalis parametrų.

Ar padalinys registuojamas į skolas, administuojama parametre “Skolų detalumas” (Nustatymai → Bendrieji → Parametrai).

Normatyvai/Žinynai