Registruoto mokėjimo koregavimas

Užduotis: Pakoreguokite registruoto dokumento sumą.

Sąlygos: Pakoreguokite registruoto mokėjimo Nr. 000026 sumą iš 2000EUR į 2500EUR sumą.

Darbo eiga:

  1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjimai”“Mokėjimai” → pasirinkite norimą koreguoti mokėjimą.

  2. Atsidariusiame lange parinkite veiksmą “Atšaukti registravimą”: MOK21

  3. Pakoreguokite mokėjimo sumą ir spausti mygtuką “Registruoti”:

    MOK21

Jeigu mokėjimas bus formuojamas pirkimo ar pardavimo dokumente, jis bus galimas pakoreguoti tik pirminio dokumento kūrimo lange. Mokėjimuose dokumentas bus peržiūros rėžime ir turės požymį “Fiksuotas mokėjimas”.

MOK21

ERP Akademija

Mokėjimai/Mokėjimo metodai