Mokesčių klasifikatorių aktyvavimas

Užduotis: Nustatykite įmonėje naudojamų mokesčių klasifikatorių sąrašą.

Darbo eiga:

  1. Nustatymai → Apskaita → Mokesčių klasifikatoriai Programoje pateiktas mokesčių klasifikatorių sąrašas. Mokesčių klasifikatoriai, kurie bus reikalingi ir naudojami vedant operacijas, turi turėti požymį “Aktyvus”. Įeikite į reikiamą klasifikatorių ir uždėkite požymį “Aktyvus”: tax1
  2. Aktyvūs klasifikatoriai sąraše matomi su varnelės požymiu: tax2

ERP Akademija