Ilgalaikio turto kategorijos

Nustatymai → Apskaita → IT kategorijos

IT kategorijos” skirtos:

  • apjungti ilgalaikio turto korteles pagal nusidėvėjimo normas (metines/procentines) ir balansines sąskaitas (įsigijimo vertės, sąnaudų, nusidėvėjimo, tarpines).
  • ilgalaikio turto operacijų sąskaitų ryšiams aprašyti, kurie naudojami registruojant IT operacijas į didžiąją knygą (DK registras).

Skiltyje “Mokestinė informacija” duomenys pildomi visais atvejais, o skiltyje "Informacija pagal VAS“ duomenys pildomi tik tada, kai ilgalaikio turto apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos.

Normatyvai/Žinynai