Sąskaitų plane įtraukti naują pogrupį

Užduotis: Sąskaitų plane įtraukti naują pogrupį ir balansines sąskaitas.

Sąlygos: Pakoreguokite grupę “2445”. Įtraukite naują pogrupį “24450” ir priskirkite jam naujas balansines sąskaitas atskiriems atskaitingiems asmenims : “244501- Vardas1 Pavardė1” ir “244502- Vardas2 Pavardė2”.

Darbo eiga:

  1. Nustatymai → Apskaita → DK sąskaitų planai išskleiskite sąskaitų planą spaudžiant mygtukus: “+” ir /arba “-”.
  2. Suraskite pogrupį “2445”. Paspauskite mygtuką “Pridėti pogrupį”: Account1
  3. Atsidariusiame lange “Sukurti pogrupį” pažymėkite “Detali”, įveskite pogrupio pavadinimą, kodą ir išsaugokite: Account1
  4. Sukurtam pogrupiui priskirkite naujas balansines sąskaitas paspaudus mygtuką “Pridėti DK sąskaitą“. Šiuo atveju priskiriamos po vieną balansinės sąskaitos parinktam pogrupiui: Account1 Paspaudus mygtuką “Priskirti sąskaitas” galima priskirti balansines sąskaitas parinktam pogrupiui visas pažymėtas: Account1 Lange “Priskirti sąskaitas” skyriuje “Nepriskirtos” pažymėti balansines sąskaitas ir paspausti mygtuką “Priskirti”: Account1
  5. Naujas pogrupis 24450 sukurtas, naujos balansinės sąskaitos 244501 ir 244502 - priskirtos: Account1

ERP Akademija