Eigos būsenos

"Eigos būsenos" - individualių būsenų aprašymai. Skirtos valdyti reikiamus procesus pagal pageidaujamą eiliškumą, duomenų nuoseklumą, užduočių sekas.

Eigos būsenomis galima valdyti:

  • pirkimų ar pardavimų procesus (tvirtinti pasiūlymus, užsakymus, išankstinius apmokėjimus ir pan.);
  • dokumentų tvirtinimus (pvz. sutarčių, skolos būklės dokumentų, darbuotojų atostogų prašymus ir pan.);
  • automatizacijos procesus (pvz. suaktyvinti įvykį perdavimui vidinėms ar išorinėms sistemoms).

Naudojant eigos būsenas įrašuose, einamuoju momentu priskiriamos reikiamos būsenos. Gavus visus reikalingus patvirtinimus, procesas užbaigiamas. Įrašai (dokumentais) įgauna galutinį patvirtinimo statusą.

Tai suteikia galimybę apibrėžti, automatizuoti ir optimizuoti įvairius verslo procesus (pradedant duomenų nuoseklumu, baigiant dokumentų patvirtinimu), kad procesai būtų vykdomi nuosekliai ir efektyviai.

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai

Rivile ERP valdymo principai