Sąskaitų ryšių lentelės

Klientų apskaitos kategorijos

Nustatymai → Pardavimai ir pirkimai → Klientų apskaitos kategorijos

Klientų apskaitos kategorija - balansinių sąskaitų ryšių lentelė, kuri priskiriama kliento kortelėjė. Sąskaitų ryšiai naudojami registruojant su klientu atliktas operacijas į didžiąją knygą.

Gali būti daug apskaitos kategorijų, jei yra poreikis skirtingiems klientams formuoti sumas į skirtingas balansines sąskaitas. Tik vienai iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinę apskaitos kategoriją sistema pagal nutylėjimą priskiria, kuriant naujo kliento kortelę.

Prekių apskaitos kategorijos

Nustatymai → Atsargos ir logistika → Prekių apskaitos kategorijos

Prekių apskaitos kategorija - balansinių sąskaitų ryšių lentelė, kuri priskiriama prekės kortelėjė. Sąskaitų ryšiai naudojami registruojant su preke atliktas operacijas į didžiąją knygą.

Gali būti daug apskaitos kategorijų, jei yra poreikis skirtingoms prekėms formuoti sumas į skirtingas balansines sąskaitas. Tik vienai iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinę apskaitos kategoriją sistema pagal nutylėjimą priskiria, kuriant naujo prekės kortelę.

Normatyvai/Žinynai