Registruotų dokumentų anuliavimas

Užduotis: Anuliuoti registruotą dokumentą.

Sąlygos: Pasirinkti sistemoje registruotą dokumentą ir jį anuliuoti, kad DK korespondencijos, skolos ir atsargų likučiai būtų anuliuoti.

Darbo eiga:

 1. Pasirinkti iš sąrašo norimą anuliuoti dokumentą.
 2. Dokumento viduje veiksmų sąraše pasirinkti "Atšaukti registravimą“:

  Pardavimas9

Šiuo veiksmu atšaukiamas dokumento "kepurės" registravimas.

 1. Pažymėti detalias eilutes ir spausti mygtuką "Atšaukti eilutės registravimą“:

  Pardavimas9

 2. Veiksmų sąraše parinkti "Anuliuoti dokumentą“:

  Pardavimas9

Dokumento anuliavimas nebus galimas jeigu priskirti mokėjimai SF skiltyje "Mokėjimai". Tokiu atveju prieš anuliavimą pašalinti priskirtus mokėjimus.

 1. Atlikus šiuos veiksmus dokumento būsena „Anuliuotas“, t.y. DK pašalinama korespondencijos, skolos ir atsargų likučiai lygūs „0“.

  Pardavimas9

Registruotas dokumentas visiškai iš DK nepašalinamas, t.y. lieka istorinis įrašas be sąskaitų ryšių informacijos.

Tokiu pat principu galima anuliuoti ir registruotas į DK pirkimo sąskaitas faktūras.

ERP Akademija