DK sąskaitos/DK sąskaitų planai

DK sąskaitos

Nustatymai → Apskaita → DK sąskaitos

DK sąskaitų paskirtis:

  • Šioje dalyje aprašomos detalios balansinės sąskaitos.
  • Detalios balansinės sąskaitos priskiriamos konkrečiame sąskaitų plane.
  • Detalios balansinės sąskaitos dalyvauja balansinių sąskaitų ryšiuose, kurie aprašomi: prekių, klientų, ilgalaikio turto apskaitos kategorijose.

. DK sąskaitoms turinčioms tipą “Bankas ir grynieji pinigai” būtina užpildyti lauką “Valiuta**”, nepriklausomai nuo to, kad valiuta bus bazinė.

DK sąskaitų tipai

Nustatymai → Apskaita → Sąskaitų tipai

DK sąskaitų tipo paskirtis:

  • DK sąskaitų tipas leidžia klasifikuoti balansines sąskaitas pagal jų paskirtį (pvz. ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, bankas ir grynieji pinigai ir pan.).
  • DK sąskaitų tipas priskiriamas detalių balansinių sąskaitų kūrimo metu.

DK sąskaitų planai

Nustatymai → Apskaita → DK sąskaitų planai

Sąskaitų planas - hierarchinis medis, kurį sudaro balansinės sąskaitos nuo aukščiausio lygio, apjungiančio visas tam tikros rūšies (klasės) sąskaitas, iki žemiausio lygio. Žemiausiame lygyje priskiriamos detalios balansinės sąskaitos iš balansinių sąskaitų registro “DK sąskaitos”.

Operacijos atliekamos su detaliomis balansinėmis sąskaitomis.

Sąskaitų planas gali būti dviejų tipų:

  • Pagrindinis - VMI reglamentuotas sąskaitų planas, kuris naudojamas finansinių ataskaitų (balanso, pelno/nuostolio) bei i.SAF rinkmenos formavimui ir teikimui.
  • Individualus - įmonės vidinis sąskaitų planas.

Visi sąskaitų planai naudoja tą patį balansinių sąskaitų registrą. Esant poreikiui galimas priskirtų balansinių sąskaitų koregavimas, papildymas, keitimas.

Sąskaitų sąrašas yra medžio struktūros, t.y. sąskaitos yra skirtingo lygio - nuo aukščiausio, apjungiančio visas tam tikros rūšies (klasės) sąskaitas, iki žemiausio - detalių sąskaitų.

Visos operacijos atliekamos tik su detaliomis sąskaitomis.

Suminės sąskaitos yra skirtos informacijos analizei.

Suminės sąskaitos likutis yra visų ją sudarančių detalių sąskaitų likučių suma.

Normatyvai/Žinynai

ERP akademija_Praktinės užduotys_DK sąskaitos

ERP akademija_Praktinės užduotys_Sąskaitų planai