i.SAF-T

Apskaitai.MASi.SAF-T

i.SAF-T – standartinės buhalterinės apskaitos duomenų rinkinys, kuriame pateikiami subjekto buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys už ataskaitinius ar trumpesnius laikotarpius.

Veiksmai suformuoti i.SAF-T rinkmeną:

  1. Apskaita” → “i.MAS” → “Akcininkai” → “Sukurti naują” aprašyti akcininkus;
  2. “Apskaita” → “Darbuotojai” → “Sukurti naują” aprašyti atsakingą darbuotoją;
  3. Apskaita” → “i.MAS” → “i.SAF-T” → “Sukurti naują” suformuoti naują i.SAF-T rinkmeną:

    • Skyriuje “Eilutės” nurodyti: rinkmenos dokumento numerį, astkaitingą asmenį, operacijos datą, rinkmenos tipą ir failų apjungimo būdą (visus failus formuoti į vieną rinkmeną ar atskirais failais). Suvestą informaciją “Išsaugoti”.

    • Skyriuje “Bendra informacija” nurodyti: tikrinimo datos laikotarpį, fiskalinio periodo datas, skaidymo datas.

  4. Užpildžius reikiamus duomenis spausti “Formuoti”.

Netinkamai užpildžius rinkmeną, vartotojui pateikiami klaidos pranešimai lauke “Formavimo pastaba”.

Atlikus korekcijas vykdyti naujai rinkmenos formavimą (spausti “Formuoti”).

  1. Suformavus rinkmeną pateikiamas sugeneruotų failų sąrašas, kuriuos galima atsisiųsti peržiūrai ar deklaravimui.

  2. i.SAF-T rinkmenos teikimas VMI. Detali naudotojo instrukcija su filmuota medžiaga, kaip teikti suformuotą i.SAF-T rinkmeną ir ją analizuoti pateikiamas čia: i.MAS (vmi.lt)

i.MAS

ERP akademija_Praktinės užduotys