Ilgalaikio turto pradinių likučių importas

Užduotis: Importuokite ilgalaikio turto pradinius likučius.

Sąlygos: Importuokite ilgalaikio kortelę ir likučius 2023.02.01 dienai. Ilgalaikio turto duomenys Excel faile turi būti užpildyti taip: ilgalaikis turtas - kompiuteris, įsigijimo vertė - 577.68 Eur. Įsigijimo data 2022.12.15. Sukauptas nusidėvėjimas 16.02 Eur.

Darbo eiga:

 1. “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT kategorijos” aprašykite ilgalaikio turto kategoriją . Jeigu kategorijos aprašytos, pradėkite nuo antrojo veiksmo.

  Vedant likučius "Kooresponduojanti sąskaita" turi būti nurodyta likučių (pvz. "99999- Skirtumai žurnaluose").

  lik1

  Detalus aprašymas čia: Ilgalaikio turto kategorijos.

 2. “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT kortelės” importuokitke ilgalaiko turto korteles.

  Spauskite “Sukurti naują”, pasirinkite veiksmą “Importuoti”:

  lik1

  Pirmąjį kartą vykdant importą atsisiųskite XLSX šabloną. Jį užpildysite ilgalaikio turto kortelių duomenimis:

  lik1

  lik1

  Detalus importo aprašymas čia: ilgalaikio turto kortelių importas.

  Ilgalaikio turto kortelėje svarbu nurodyti pradinę nusidėvėjimo datą, kad būtų teisingai paskaičiuota paskutinė nusidėvėjimo pabaigos data.

 3. Suveskite atsakingus asmenis:

“Nustatymai” → “Apskaita” → “Darbuotojai”

Spauskite “Sukurti naują”. Suveskite pagrindinę informaciją: tipas “Darbuotojas”, nurodykite vardą, pavardę, kodą, pareigas.

lik1

 1. Importuokite ilgalaikio turto likučius.

  Spauskite “Sukurti naują”, pasirinkite veiksmą “Importuoti”:

  lik1

  Pirmąjį kartą vykdant importą atsisiųskite XLSX šabloną ir užpildykite Excel failą reikiamais duomenimis:

  lik1

  lik1

  lik1

  Detalus importo aprašymas čia: ilgalaikio turto importas.

 2. Importavus duomenis “Išsaugoti” ir “Registruoti”.

Registravus duomenis:

 • ilgalaikis turtas registruojamas Didžiojoje knygoje:

  lik1

 • ilgalaikis turtas fiksuojamas ilkalaikio turto likučiuose:

  lik1

ERP Akademija