GAMA duomenų eksportas į Rivile ERP

1. Duomenų eksportas iš Rivile Gama į Rivile ERP Excel formatu

1.1. Galimi duomenų eksportai (ERP Excel formatu)

Eksportai:

 • Prekės (prekės, paslaugos, paslaugų kodai);
 • Klientai (pirkėjai, tiekėjai);
 • Atsargų likučiai;
 • DK žurnalinių įrašų likučiai;
 • Skolų likučiai.

1.2. Pagrindiniai duomenų eksporto kriterijai

Sąlygos:

 • Eksportuojami einamosios dienos likučiai.
 • Prieš eksporto formavimą Rivile Gama turi būti pilnai atliktos ir užbaigtos visos operacijos, įtakojančios einamosios dienos likučius.
 • Excel failuose eksportuojami suminiai duomenų likučiai.
 • Duomenys eksportuojami Rivile Gama ataskaitų pagalba. Ataskaitų formos nėra sisteminės. Jas reikia įsikelti.
 • Jeigu duomenys bus eksportuoti, o po jų bus vykdomos papildomos operacijos Rivile Gama, jas rankiniu būdu lygiagrečiai reiks susivesti į Rivile ERP.

1.3. Eksporto ataskaitų įsikėlimas

Veiksmai įsikelti Rivile Gama eksporto formas:

 1. Išsisaugoti ir išsiarchyvuoti darbalaukyje pateiktą failų katalogą.

 2. Rivile Gama sistemoje meniu pasirinkite ir paspauskite: Servisas → Administravimas → Ataskaitos:gama1

 3. Atsidariusiame lange “Ataskaitų sąrašas” paspauskite mygtuką “Duomenų importas”: gama1

 4. Atsidariusiame lange “Open” parinkti išsaugotą failą darbalaukyje ir spausti mygtuką “Ok”: gama1

 5. Po failo įkėlimo iš katalogo ATASKAIT → program gama1

​ Nukopijuoti du failiukus:CTRL+C: ​ gama1
​ Atsidarius ALL katalogą spausti CTRL+V: ​ gama1
Po šio veiksmo ataskaitos bus įkeltos ir matomos:“Didžioji knyga” → “DK operacijos”-> “Spausdinti”: ​ gama1

Ataskaitų generavimui reikalingas darbo vietoje instaliuotas MS Excel.

1.4. Ataskaitų formavimas

Ataskaitų formavimo veiksmai:

 1. Didžioji knyga” → “DK operacijos”-> “Spausdinti”: gama1

 2. Atsidariusiame lange “ Ataskaitos spausdinimas” parinkite: “Ekranas” → “Gama export:gama1

 3. Pasirinkti iš sąrašo reikiamą formą ir spausti mygtuką “Išsaugoti”: gama1

 4. Atsidariusiame lange “Save As” nurodykite vietą, failo pavadinimą ir spauskite mygtuką “Save”: gama1

  Sugeneruota ataskaitos forma Excel formatu bus išsaugota nurodytoje vietoje.

Duomenų importas į Rivile ERP

Esminiai kriterijai kaip pasiruošti eksportuotus duomenis kėlimui į Rivile ERP:

 • Prieš duomenų importą Rivile ERP turi būti sukurta ši normatyvinė informacija:

  • Įmonė - kurios vardu bus keliama informacija (Nustatymai → Bendrieji → Įmonė);
  • Žurnalai - klasifikuojantys atsargų likučių, skolų ir DK žurnalinių įrašų duomenų importų įrašus (Nustatymai → Apskaita → Žurnalai);
  • Valiuta - įvestos ir suaktyvintos valiutos, kurių pagrindu bus vedami įrašai (Nustatymai → Apskaita → Valiutos);
  • DK sąskaitos - įvestos ir suaktyvintos balansinės sąskaitos , kurių pagrindu bus vedami įrašai (Nustatymai → Apskaita → DK sąskaitos);
  • Padaliniai - įvesti padaliniai, kurių atžvilgiu bus keliama pvz. atsargų likučių informacija (Nustatymai → Atsargos ir logistika→ Padaliniai).
  • Dimensijos - įvestos ir suaktyvintos dimensijos: partijos, atsargų žymos, objektai (Nustatymai → Atsargos ir logistika→ Partijos/Atsargų žymos; Nustatymai → Apskaita → Objektai).
  • Mato vienetai - įvesti ir suaktyvinti mato vienetai (Nustatymai → Apskaita → Mato vienetai).
  • Mokesčių kategorija - pasitikrinti ar tinkama “Pagrindinė” esama sistemoje mokesčių kategorija. Jeigu ne, pasikoreguoti ar susikurti naują pagrindinę kategoriją (Nustatymai → Apskaita → Mokesčių kategorijos).
  • Mokėjimo terminai - įvesti ir/arba suaktyvinti reikiamus mokėjimo terminus (NustatymaiPardavimai ir pirkimaiMokėjimo terminai).
  • Klientų apskaitos kategorija - pasitikrinti ar tinkama “Pagrindinė” esama sistemoje klientų apskaitos kategorija. Jeigu ne, pasikoreguoti arba susikurti naują pagrindinę kategoriją (NustatymaiPardavimai ir pirkimaiKlientų apskaitos kategorijos).
  • Prekių apskaitos kategorija - pasitikrinti ar tinkama “Pagrindinė” esama sistemoje prekių apskaitos kategorija. Jeigu ne, pasikoreguoti arba susikurti naują pagrindinę kategoriją (Nustatymai → Atsargos ir logistika→ Prekių apskaitos kategorijos).
  • Bankai - įvesti ir/arba aktyvuoti reikiamus bankus (Nustatymai → Apskaita → Bankai).
 • Sugeneruotame Rivile Gama faile sutikrinti ir atlikti mini korekcijas (jeigu būtų info nesutapimai) laukuose:CompanyName” (Įmonės pavadinimas), “JournalCode” (žurnalo kodas), “AccountCode” (BS kodas) ir pan.

 • Duomenų eiliškumas keliant duomenis į Rivile ERP:

  • Suvedami normatyvai: įmonė, padaliniai, dimensijos (partijos, žymos, objektai), mato vienetai, mokėjimo terminai, bankai, mokesčių ir apskaitos kategorijos, balansinės sąskaitos;
  • Importuojamos: prekės (prekės/paslaugos) ir/arba klientai (pirkėjai/tiekėjai).
  • Importuojami: atsargų likučiai ir/arba skolos ir/arba DK žurnaliniai įrašai.

  DK žurnalinių įrašų importe turėtų būti eliminuoti tie balansinių sąskaitų įrašai, kurių atžvilgiu keliama atsargų likučių ir skolų likučių informacija. Ši dalis užsipildys DK registravus skolų ir atsargų likučių importuotus įrašus.

  Detalūs duomenų importų failų aprašymai pateikiami čia: Rivile ERP importai

  Detalūs pvz. kaip įsikelti prekes ar klientus pateikiami čia:

 • Klientų importas

 • Prekių importas

Rivile GAMA ataskaitų failai_atsisiųsti

Integraciniai sprendimai