Skolų dokumentai

Apskaita → Skolos-> Skolų dokumentai

Šioje dalyje vedami skolų likučiai (pvz.: pradedant dirbti su sistema), arba kitos skolos operacijos, kurios būtų fiksuojamos tiek didžiojoje knygoje (“DK registras”), tiek kliento skolose (“Skolų registras”)

Skolos dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

  1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, tipas, mokėjimo data, klientas, balansinės sąskaitos, skolos suma ir pan.).
  2. Dokumentas registruojamas.

Skolos dokumento bendrinė dalis

Mygtuku “Sukurti naują” pasirenkamas dokumento tipas - “Sukurti naują”.

Suvedama bendra dokumento informacija:

  • “Tipas” - šis laukas nusako skolos tipą (kreditorinė ar debitorinė).
  • "Data" - pagal šį lauką susiformuoja didžiosios knygos operacijos įrašai (“DK registras”), kliento skola (“Skolų registras”).
  • "Mokėjimo data" - pagal šį lauką susiformuoja kliento skola, nuo kurios skaičiuojamos pradelstos skolos dienos.
  • “Dokumento Nr” - vedamas skolos dokumento numeris. Neįvedus numerio - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą skolų dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu.
  • “Valiuta” - pagal nutylėjimą parenkama įmonės bazinė valiuta, kurią galima koreguoti.

Skiltyje “Dokumentai sudengimui” galimas suformuotų apmokėjimų priskyrimas. Mygtuku “Priskirti mokėjimus” susieti anksčiau įvestus mokėjimus su skolos dokumentu.

Užregistravus skolos dokumentą, susietų dokumentų pagrindu įvyks dalinis arba pilnas skolos sudengimas.

Skolos dokumento registravimas

Suvedus reikiamą informaciją dokumentas registruojamas.

Registravus skolos dokumentą:

  • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).
  • Susiformuoja kliento skola (“Skolų registras”).
  • Skola sudengiama pagal kliento kortelėje nustatytą automatinio dengimo konfigūraciją.

Skolos