Bankai

Nustatymai → Apskaita → Bankai

Žinyne “Bankai” vedami bankų rekvizitai (kodas, pavadinimas, SWIFT kodas ir pan.). Ši informacija naudojama formuojant mokėjimo dokumentus. Banko kortelėje uždedamas požymis “Netikrinti banko operacijos id”. Šis nustatymas svarbus kai vykdomi banko išrašų importai ir tas pats banko išrašas turi būti importuojamas daugiau negu vieną kartą.

Normatyvai/Žinynai