Atsargų/Finansinės dimensijos

Dimensijų tipai:

 • Finansinės dimensijos: “Objektai”, “Padalinys”, kurios dalyvauja skolos, Didžiosios knygos ir prekių likučiuose.
 • Atsargų dimensijos: “Serija”,“Partija”,“Žyma”, kurios dalyvauja tik prekių likučiuose.

. Skolų dimensijos nustatomos parametru “Skolų detalumas**” (Nustatymai → Bendrieji → Parametrai).

Objektai

Nustatymai-> Apskaita → Objektai

Objekto paskirtis:

 • Neprivalomas, gali būti naudojamas daugumoje operacijų.
 • Pagal jį formuojasi prekių kiekiniai likučiai.
 • Dalyvauja Didžiosios knygos operacijose.
 • Dalyvauja skolų įrašuose.
 • Pagal objektą galima formuoti, analizuoti daugumą ataskaitų (pvz. analizuoti projekto pelningumą, prekių judėjimą ir pan.).
 • Pagal objektą apskaitomas ilgalaikis turtas.

Partijos

Nustatymai-> Atsargos ir logistika→ Partijos

Partijos paskirtis:

 • Neprivaloma, gali būti naudojama atsargų operacijose.
 • Partijose galima vesti prekės galiojimo datą.
 • Pagal partijas formuojami prekių kiekiniai likučiai.

Žymos

Nustatymai-> Atsargos ir logistika→ Atsargų žymos

Žymos paskirtis:

 • Neprivaloma, gali būti naudojamas atsargų operacijose.
 • Pagal žymas formuojami prekių kiekiniai likučiai.

Serijos

Serija - žinyne nepildoma, vedama operacijose laisvu tekstu.

Serijos paskirtis:

 • Neprivaloma, gali būti naudojama atsargų operacijose.

 • Pagal serijas formuojami prekių kiekiniai likučiai.

Normatyvai/Žinynai