Darbo užmokestis su atostoginiais

Užduotis: Įvesti atostogų operaciją tabelyje ir paskaičiuoti atostoginius bei DU."

Sąlygos: Paskaičiuokite darbuotojai (Ugnei Saulytei) birželio mėnesio darbo užmokestį su atostoginiais. Atostogos nuo 2024 m. birželio 4d. iki 16d. imtinai.

Darbo eiga:

 1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → "DU kodai" Sukurkite DU kodą su tabelio kodu "Kasmetinės atostogos".

 2. “Personalas” → “Personalas” → "Tabelio operacijos" → "Sukurti naują" tabelio operaciją. du01

  Nurodykite darbuotoją, sutartį, periodą už kurį formuojate tabelio operaciją, dokumento nr. (jeigu neaprašytas skaitliukas), spauskite “Pridėti eilutę”.

  Pasirinkite tabelio kodą “Kasmetinės atostogos”, nurodykite periodą ir intervalą, kuriame imamos atostogos. Įveskite tabelio kodą “Faktiškai dirbtas laikas”**, nurodydami periodą, ir to mėnesio intervalą, jeigu reikia, pakoreguokite dienas ar valandas. Spauskite “Išsaugoti” ir “Registruoti”**:

  du05

 3. “Personalas” → “Personalas” → "DU operacijos" → "Sukurti naują"

  Nurodykite darbuotoją, sutartį, periodą už kurį formuojate tabelio operaciją, dokumento nr. (jeigu neaprašytas skaitliukas), spauskite “Skaičiuoti darbo užmokestį”:

du02

 1. Sukurtą darbo užmokesčio operaciją (už birželio mėnesį) “Registruoti”.

  du03

  Registravus operaciją sukuriama “Didžioji knyga” sąskaitų ryšių lentelė:

du04

ERP Akademija