Kalendoriaus periodai

Nustatymai → Personalas ir DU → Kalendoriaus periodai

Periodai” - laikotarpis apimantis tam tikrą DU paskaičiavimo logiką.

Periodų paskirtis:

  • periodas automatiškai paskaičiuoja (sugeneruoja) darbo dienas ir valandas, kurios aprašomos periodo kortelėje;
  • periodas svarbus DU paskaičiavimams (pvz. baziniam atlyginimui; atostoginiams, kai norima sumokėti į priekį);
  • periodas aktualus ataskaitų formoms (pvz. deklaracijoms, algalapiams ir pan.);
  • periodas svarbus norint kontroliuoti DU skolas.

Periodai galimi kurti:

  1. Importo pagalba: “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “Kalendoriaus periodai” → “Importuoti”;

Importuoti galima 5 d.d. (5 darbo dienos per savaitę/8 darbo valandos per dieną) arba 6d.d. periodus.

  1. Rankiniu būdu: “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “Kalendoriaus periodai” → “Sukurti naują”.

Darbo užmokestis

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai