Pardavimo kainų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Sales_product_prices”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
CompanyName Įmonės pavadinimas. Pildymo pvz. UAB Demo. Text Privalomas*
CurrencyCode Valiutos kodas (laukas “Valiuta”).Valiutos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”. Pildymo pvz. USD. Text Privalomas*
DepartmentCode Padalinio kodas (laukas “Padalinys”).Padalinio kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Padaliniai” → “Kodas”.Pildymo pvz. *Demo.Pastaba: Nenurodžius padalinio kodo prie konkrečios kainos, sistema automatiškai užpildys reikšme “Visi padaliniai”, t.y. tos prekės kaina galios visiems padaliniams. Text Privalomas*
PriceCategoryCode Kainų kategorijos kodas (laukas “Kainų kategorija”). Kainų kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Pardavimų kainų kategorijos” → “Kodas”. Text Privalomas*
PriceExcludingTax Kaina be PVM. Pastaba. Neprivaloma pildyti jeigu užpildyta kaina “PriceIncludingTax”. Text Privalomas*
PriceIncludingTax Kaina su PVM. Pastaba. Neprivaloma pildyti jeigu užpildyta kaina “PriceExcludingTax”. Text Privalomas*
ProductCode Prekės kodas Text Privalomas*
ProductUomCode Prekės mato vieneto kodas (laukas “Matas”). Mato kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Mato vienetai” → “Kodas”.Pildymo pvz. Vnt. Text Privalomas*
ValidFrom Kainos galiojimo data NUO Text Neprivaloma
ValidTo Kainos galiojimo data IKI Text Neprivaloma

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Pardavimo kainų importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (rožinis fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Importai/Eksportai