Darbo užmokesčio DK sąskaitų priskyrimas

Užduotis: Suvesti reikalingas darbuotojo darbo užmokesčio DK sąskaitas.

Sąlygos: Kliento apskaitos kategorijoje suveskite reikalingas darbuotojo darbo užmokesčio DK sąskaitas. Papildykite DU kodus reikiamomis DK sąskaitomis.

Darbo eiga:

 1. “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Klientų apskaitos kategorijos”.

  Papildykite kliento apskaitos kategoriją DU sąskaitomis skiltyje "Sąskaitų ryšiai darbo užmokestyje" :

  PR01

 2. Aprašytą apskaitos kategoriją priskirti darbuotojo kliento kortelėje. “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Klientai” → skyrius “Apskaita”:

PR01

 1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “DU kodai” priskirkite reikiamą DK sąskaitą:

  PR01

  Atskaitymų DK sąskaitos naudojamos iš DU kodų kortelių. Priskaitymų DK sąskaitos naudojamos iš darbuotojo klientų apskaitos kategorijos, jeigu DK sąskaita nenurodyta DU kodo kortelėje.

ERP Akademija