Mokėjimai (įplaukos/išlaidos)

Apskaita → Skolos ir mokėjimai-> Mokėjimai

Šioje dalyje vedami mokėjimai (įplaukos/išlaidos), kurie fiksuojami tiek didžiosios knygos (“DK registras”), tiek kliento skolų (“Skolų registras”) operacijų sąraše.

Mokėjimo dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento tipas, mokėjimo metodas, data, dokumento numeris).
 2. Įvedamas dokumento turinys (pagrindinė informacija): įmonės banko sąskaita, balansinės sąskaitos, mokėjimo suma, valiuta).
 3. Suvedama mokėtojo informacija ir mokėjimo paskirtis.
 4. Esant poreikiui priskiriami dokumentai skolos sudengimui.
 5. Dokumentas registruojamas.

Mokėjimo dokumento bendrinė dalis

Paspaudus mygtuką “Sukurti naują” suvedama dokumento informacija:

 • Skiltis “Pagrindinis”:
  • “Tipas” - šis laukas nusako mokėjimo tipą (įplaukos ar išlaidos).
  • Mokėjimo metodas” - mokėjimo metodas (grynais, kortele, per atskaitingą asmenį ir pan.). Parinktas metodas nulemia mokėjimo formos laukų pildymą.
  • "Data" - pagal šį lauką susiformuoja didžiosios knygos operacijos įrašai (“DK registras”), kliento skola (“Skolų registras”).
  • “Dokumento Nr.” - vedamas mokėjimo dokumento numeris. Neįvedus numerio - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą skolų dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu.
  • “Valiuta” - pagal nutylėjimą parenkama įmonės bazinė valiuta, kurią galima koreguoti.
  • Užrakintas mokėjimas” - šis požymis naudojamas, kai mokėjimo dokumentas neturi dalyvauti automatiniuose sudengimuose.
  • Registravimo tipas”:
  • “Registruoti į DK ir skolas ” - šis tipas parenkamas, kai mokėjimo dokumentas turi būti registruojamas didžiojoje knygoje (“DK registras”) ir skolose (“Skolų registras”).
  • “Registruoti į DK” - šis tipas turi būti parenkamas, kai mokėjimo dokumentas turi būti registruojamas tik didžiojoje knygoje (“DK registras”). Laukas “Skola” lygus nuliui.
  • “Fiksuotas mokėjimas” - šio tipo negalima pasirinkti - sukuriamas sistemos automatiškai, kai mokėjimo dokumentas kuriamas iš pirkimo užsakymo/pardavimo užsakymo, pirkimo/pardavimo dokumento. Su šiuo tipu dokumento koregavimas galimas tik atšaukus pirkimo/pardavimo sąskaitos registravimą.
 • Skiltis “Bendra informacija”:

  • Žurnalas” - DK žurnalas, kuriame formuosis mokėjimų sumos.
  • Banko transakcijos Id” - banko importo transakcijos Id.
  • Grupavimo kodas” - duomenų importo unikalus kodas, kuris naudojamas duomenų filtravimui (pvz.: iš banko importuojama 100 mokėjimų vienu išrašu. Pagal šį kodą galimas šių įrašų atfiltravimas).
  • Dokumentas ref.” - dokumento numeris, kuris turi sąryšį su kitu dokumentu.
 • Skiltis “Dokumentai sudengimui”:
  • Priskirti dokumentus” - susiejami anksčiau įvesti dokumentai (pvz.: pirkimų/pardavimų užsakymai, pirkimų/pardavimų sąskaitos).

Užregistravus mokėjimo dokumentą susietų dokumentų pagrindu įvyks dalinis arba pilnas skolos sudengimas.

Mokėjimo dokumento registravimas

Suvedus reikiamą informaciją dokumentas registruojamas.

Registravus mokėjimo dokumentą:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).
 • Susiformuoja skola (“Skolų registras”), kai “Registravimo tipas” = “Registruoti į DK ir skolas”.
 • Skola sudengiama pagal nustatytą kliento kortelėje parinktą skolų sudengimo tipą.

SEPA banko eksportas

Apskaita → Skolos ir mokėjimai-> Mokėjimai

SEPA banko eksporto pagrindiniai žingsniai:

 1. Mokėjimų sąraše pažymimas varnele konkretus mokėjimo dokumentas.
 2. Mokėjimų operacijų lange spaudžiamas mygtukas “Eksportuoti į banką (SEPA - XML)”.
 3. Sugeneruotas XML failas išsaugomas Downloads kataloge.

SEPA banko importas

Banko importo konfigūravimas

Nustatymai → Bendrieji → Parametrai

Banko konfigūravimas aprašomas kiekvienam bankui.

SEPA banko importui naudojami du sisteminiai parametrai:

 • SEPA imp. kliento parinkimas” - šiame parametre aprašomi kliento atpažinimo būdai:
  • pagal įmonės kodą;
  • pagal atsiskaitomosios sąskaitos numerį;
  • pagal ankstesnius mokėjimus;
  • pagal kliento pavadinimą.
 • SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija” - šiame parametre aprašomi bankai, mokėjimo tranzakcijos, mokėjimo dokumento tipai. Pagal tai importo metu atpažįstama ši informacija.

Neaprašius parametrų ir reikiamų normatyvų (kliento, banko ir t.t.), banko importo duomenys mokėjimų sąraše importuojami būsena “Juodraštis”- kaip neatpažinti. Tokio tipo duomenų tvarkymas - rankinis.

Banko išrašų Importas

Apskaita → Skolos ir mokėjimai-> Mokėjimai

SEPA banko importo pagrindiniai žingsniai:

 1. Konkretaus banko internetinėje bankininkystėje suformuojami XML failai ir išsaugomi darbo vietoje.
 2. Mokėjimų operacijų lange spaudžiamas mygtukas "Sukurti naują" ir pasirenkama “Importuoti iš banko (SEPA - XML)”.
 3. Užklausos lange pažymima kokio tipo įrašai (“Įplaukos”/”Išmokos”) ir kokio tipo dokumentai (“Dokumentai” ir/ar “Sąskaitos (mokesčiai)”).
 4. Suimportuojama informacija iš pasirinkto failo.

Tas pats banko išrašas galimas importuoti daugiau negu vieną kartą, jeigu banko kortelėje uždėtas požymis “Netikrinti banko operacijos id”.

Mokėjimai/Mokėjimo metodai

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai