Ilgalaikio turto operacijų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “fixed_asset_ops”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Lines”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
companyName Įmonė pavadinimasPildymo pvz. UAB Demo. Text Privalomas
JournalCode Apskaitos žurnalas (laukas “Žurnalas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”.Pildymo pvz. 1001.Jeigu nenurodytas - sistema parenka pagal tipą “Ilg. turtas”. Text Privalomas*
TypeId Dokumento tipas:0 - Pirkimas;1 - Nurašymas;2 - Nusidėvėjimas;3 - Vidinis judėjimas;4 - Vertės didinimas;5 - Vertės mažinimas;6- Pardavimas;7 - Kita.Likučių importo metu turi būti naudojamas tipas “7- Kita”. Text Privalomas
DocumentNo Dokumento numeris. Jeigu nenurodyta - sistema pildo pagal dokumento skaitliuką. Text Privalomas
OperationDate Operacijos data. Jeigu nenurodyta - importo metu parenka einamoji diena pagal organizacijos laiko zoną (Time zone). Text Privaloma*
Notes Pastabos text Neprivalomas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Lines”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “fixed_asset_ops”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
LotCode Partijos kodas Text Neprivalomas
MarkCode Žymos kodas Text Neprivalomas
EmployeeCode Atsakingo asmens (darbuotojo) kodas Text Privalomas
FixedAssetCardCode IT kortelės kodas Text Privalomas
TaxAssAccountCode Ilgalaikio turto vertės balansinė sąskaita (laukas “Vertės sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 12400.Pirkimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - kredito balansinė sąskaita. Text Privalomas*
TaxAssBalAccountCode Ilgalaikio turto vertės tarpinė balansinė sąskaita(laukas “Vertės tarpinė sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Likučių importo atveju tarpinė balansinė sąskaita 99999.Pirkimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - debeto balansinė sąskaita. Text Privalomas*
TaxDepAccountCode Nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “Nusidėvėjio sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 12470.Nusidėvėjimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - debeto balansinė sąskaita. Text Privalomas*
TaxDepBalAccountCode Nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “Sąnaudų sąskaita”).Nusidėvėjimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - kredito balansinė sąskaita. Text Privalomas*
ComAssAccountCode VAS ilgalaikio turto vertės balansinė sąskaita (laukas “VAS vertės sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pirkimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - kredito balansinė sąskaita. Text Privalomas taikant VAS
ComAssBalAccountCode VAS ilgalaikio turto vertės tarpinė balansinė sąskaita (laukas “VAS vertės tarpinė sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pirkimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - debeto balansinė sąskaita. Text Privalomas taikant VAS
ComDepAccountCode VAS nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “VAS nusidėvėjio sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Nusidėvėjimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - debeto balansinė sąskaita. Text Privalomas taikant VAS
ComDepBalAccountCode VAS nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “ VAS sąnaudų sąskaita”).Nusidėvėjimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - kredito balansinė sąskaita. Text Privalomas taikant VAS
DepartmentCode Padalinio kodas Text Privalomas
ObjectCode Objekto kodas Text Neprivalomas
Qty KiekisKontroliuojamas pagal tipą:Pirkimas - “Kiekis“>0;Nusidėvėjimas - “Kiekis“=0;Vidiniai pervežimai - “Kiekis“>0 į kurį išlaiduojama, “Kiekis“<0 iš kurios išlaiduojama.Vertės didinimas/mažinimas - “Kiekis“=0;Nurašymas - “Kiekis“<0;Pardavimas - “Kiekis“>0;Kita - priklauso nuo op. pobūdžio. “Kiekis“>0 IT likučių pajamavime. Number Privalomas
TaxAssAmountCre Vertės suma kredite (laukas “Vertės kreditas”).Privaloma pardavimo atveju. Number Privalomas*
TaxAssAmountDeb Vertės suma debete (laukas “Vertės debetas”).Privaloma pirkimo/pajamavimo atveju. Number Privalomas*
TaxDepAmountDeb Nusidėvėjimo suma debete (laukas “Nusidėvėjimo debetas“). Number Privalomas*
TaxDepAmountCre Nusidėvėjimo suma kredite (laukas “Nusidėvėjimo kreditas“).Privaloma nusidėvėjimo atveju. Number Privalomas*
ComAssAmountCalculated VAS vertės skirtumas = Mokestinė vertė - VAS vertė. Number Privalomas taikant VAS
ComDepAmountCalculated VAS nusidėvėjimo skirtumas = Mokestinis nusidėvėjimas - VAS nusidėvėjimas. Number Privalomas taikant VAS
ComAssAmountDeb VAS vertės suma debete Privaloma pirkimo/pajamavimo atveju. Number Privalomas taikant VAS
ComAssAmountCre VAS vertės suma kredite.Privaloma pardavimo atveju. Number Privalomas taikant VAS
ComDepAmountDeb VAS nusidėvėjimo suma debete. Number Privalomas taikant VAS
ComDepAmountCre VAS nusidėvėjimo suma kredite.Privaloma nusidėvėjimo atveju. Number Privalomas taikant VAS
Serial Serija Text Neprivalomas
Price Kaina, bazine valiuta.Kontroliuojamas pagal tipą:Pirkimas - “Kaina“>0;Nusidėvėjimas - nepildoma;Vidiniai pervežimai - nepildoma;Vertės didinimas/mažinimas - nepildoma;Nurašymas - nepildoma;Pardavimas - “Kiekis“>0;Kita - priklauso nuo op. pobūdžio. “Kaina“>0 IT likučių pajamavime. Number Privalomas*

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Ilgalaikio turto importas šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Likučiai

Importai/Eksportai