10TEMA.Darbo užmokestis

Sužinosite :

 • kaip apskaityti darbo užmokestį;
 • kokie pagrindiniai darbo užmokesčio parametrai ir kaip juos aprašyti;
 • kaip importuoti darbo užmokesčiui reikiamą informaciją (DU kodus, tarifus, periodus ir pan.);
 • kokie standartiniai priskaitymai/ atskaitymai ir kaip galima pasipildyti jų sąrašą;
 • kaip suformuoti ataskaitų failus DU deklarvimui.

Išmoksite:

 • aprašyti naujų darbuotojų korteles, sutartis, tarifus ir pan.
 • susikurti ir užpildyti darbo laiko apskaitos tabelius;
 • apskaičiuoti ir išmokėti: darbo užmokestį, atostoginius, premijas ir pan.;
 • fiksuoti darbuotojo atleidimą ir atlikti pilną atsiskaitymą su juo;
 • suformuoti atlyginimo išmokėjimus SEPA formatu eksportui į banką;
 • formuoti įvairias mokestines ataskaitas.

Įgusite:

 • aprašyti darbuotojų korteles, priskaitymus/ atskaitymus ir kitas DU kintamųjų reikšmes;
 • atlikti įvairius skaičiavimus mėnesio bėgyje ar pasibaigus mėnesiui;
 • formuoti įvairias ataskaitų formas reikalingas naudoti įmonės viduje ar DU deklaravimui.

ERP Akademija