Valiutos/Valiutų kursai

Valiutos

Nustatymai → Apskaita → Valiutos

Šiame žinyne aprašomos valiutos, kuriomis vykdomos operacijos.

Valiutų paskirtis:

 • Naudojama kuriant įmonę ir priskiriant jai bazinę valiutą.
 • Naudojama vykdant operacijas užsienio valiuta (pvz. vykdant operacijas su užsienio klientais, kuomet naudojamos tų šalių valiutos).

Valiutų kusai

Nustatymai → Apskaita → Valiutų kursai

Šiame žinyne aprašomi naudojamų valiutų kursai.

Valiutų kursų paskirtis:

 • Naudojami valiutinių skolų perskaičiavimuose.
 • Naudojami skaičiuojant valiutų nuokrypius (valiutų pelną/ nuostolį).

Valiutų kursų įvedimo būdai:

 • Rankinis - duomenys į valiutų kursų lentelę vedami ranka.
 • Sisteminis - duomenys į valiutų kursų lentelę įkeliami iš Lietuvos banko, aprašius sisteminę užduotį.

Valiutų kursų importas

Nustatymai → Sisteminės užduotys

Automatinis valiutų kursų importas vykdomas apsirašius sisteminę užduotį.

Sisteminės užduoties sukūrimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Sisteminių užduočių lange spaudžiamas mygtukas "Sukurti naują".
 2. Atsidariusioje formoje užpildyti laukus:
  1. Aprašymas” - sisteminės užduoties pavadinimas (pvz. Valiutų kursai).
  2. Užduoties aprašymas” - parinkti tipą “Import currency exchange rates”.
  3. Konfigūracija” - nurodyti užduoties atlikimo periodiškumą (Pvz. kiekvieną dieną 7h ryto -> 0 0 07 ?).

Tam, kad vedant valiutines operacijas automatiškai sukristų teisingi valiutų kursai, rekomenduojama valiutų kursų importą atlikti kiekvieną dieną.

Ypač svarbu, kad valiutų kursai būtų teisingi atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.

Normatyvai/Žinynai