Valiutos/Valiutų kursai

Valiutos

Nustatymai → Apskaita → Valiutos

Šiame žinyne aprašomos valiutos, kuriomis vykdomos operacijos.

Valiutų paskirtis:

  • Naudojama kuriant įmonę ir priskiriant jai bazinę valiutą.
  • Naudojama vykdant operacijas užsienio valiuta (pvz. vykdant operacijas su užsienio klientais, kuomet naudojamos tų šalių valiutos).

Valiutų kusai

Nustatymai → Apskaita → Valiutų kursai

Šiame žinyne aprašomi naudojamų valiutų kursai.

Valiutų kursų paskirtis:

  • Naudojami valiutinių skolų perskaičiavimuose.
  • Naudojami skaičiuojant valiutų nuokrypius (valiutų pelną/ nuostolį).

Valiutų kursų įvedimo būdai:

  • Rankinis - duomenys į valiutų kursų lentelę vedami ranka.
  • Sisteminis - duomenys į valiutų kursų lentelę įkeliami iš Lietuvos banko, aprašius sisteminę užduotį.

Valiutų kursų importas

Nustatymai → Bendrieji → Automatizacijos

Automatinis valiutų kursų importas vykdomas apsirašius ir suaktyvinus automatizacijos užduotį.

Automatizuotos užduoties sukūrimo pagrindiniai žingsniai:

  1. Iš sąrašo parinkite ir atidarykite užduotį.
  2. Atsidariusioje formoje užpildykite lauką “Konfigūracija”, t.y. nurodykite užduoties atlikimo periodiškumą (Pvz. kiekvieną dieną 7h ryto -> 0 0 07 ?).
  3. Spauskite "Aktyvus" ir "Išsaugoti".

Tam, kad vedant valiutines operacijas automatiškai sukristų teisingi valiutų kursai, rekomenduojama valiutų kursų importą atlikti kiekvieną dieną.

Ypač svarbu, kad valiutų kursai būtų teisingi atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.

Normatyvai/Žinynai

ERP akademija_Praktinės užduotys