Skolinio dokumento dalinis apmokėjimas

Užduotis: Naujame mokėjime priskirti pardavimo SF ir nurodyti dalį SF sumos.

Sąlygos: Sukurti naują mokėjimo dokumentą ir jame priskirti sąskaitą faktūrą nurodant apmokėjimo limitą - 200EUR.

Darbo eiga:

  1. “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai”→ “Mokėjimai” → Sukurti naują mokėjimą ir jį išsaugoti:

MOK61

  1. Skyriuje “Dokumentai sudengimui” paspausti mygtuką “Priskirti dokumentus”:

MOK61

Lange “Priskirkite dokumentus” pažymėkite varnele reikiamus dokumentus ir spauskite mygtuką “Priskirkite dokumentus”:

MOK61

  1. Priskirto dokumento lauke “Suma” įveskite sumą 200EUR ir spauskite mygtuką “Išsaugoti”. Išsaugojus informaciją ties suma atsiras perspėjimo simbolis “!”, kad mokėjimo suma panaudota dalinė:

MOK61

Perspėjimo simbolis nebus matomas panaudojus visą priskirto dokumento sumą.

  1. Įvedus reikiamą informaciją dokumentą registruoti:

MOK61

Registravus mokėjimo dokumentą įvyks:

  • automatinis mokėjimo sudengimas su priskirtu dokumentu;
  • skolų registre atsispindės likusi laisva mokėjimo suma.

ERP Akademija

Mokėjimai/Mokėjimo metodai