Duomenų likučiai

Duomenų importas į Rivile ERP

Esminiai kriterijai kaip pasiruošti eksportuotus duomenis kėlimui į Rivile ERP:

·Prieš duomenų importą Rivile ERP turi būti sukurta ši normatyvinė informacija:

 • Įmonė - kurios vardu bus keliama informacija (Nustatymai → Bendrieji → Įmonė);
 • Žurnalai - klasifikuojantys atsargų likučių, skolų ir DK žurnalinių įrašų duomenų importų įrašus (Nustatymai → Apskaita → Žurnalai);
 • Valiuta - įvestos ir suaktyvintos valiutos, kurių pagrindu bus vedami įrašai (Nustatymai → Apskaita → Valiutos);
 • DK sąskaitos - įvestos ir suaktyvintos balansinės sąskaitos , kurių pagrindu bus vedami įrašai (Nustatymai → Apskaita → DK sąskaitos);
 • Padaliniai - įvesti padaliniai, kurių atžvilgiu bus keliama pvz. atsargų likučių informacija (Nustatymai → Atsargos ir logistika→ Padaliniai);
 • Dimensijos - įvestos ir suaktyvintos dimensijos (jeigu veikloje naudojamos): partijos, atsargų žymos, objektai (Nustatymai → Atsargos ir logistika→ Partijos/Atsargų žymos; Nustatymai → Apskaita → Objektai).
 • Mato vienetai - įvesti ir suaktyvinti mato vienetai (Nustatymai → Apskaita → Mato vienetai).
 • Mokesčių kategorija - pasitikrinti ar tinkama “Pagrindinė” esama sistemoje mokesčių kategorija. Jeigu ne, pasikoreguoti ar susikurti naują pagrindinę kategoriją (Nustatymai → Apskaita → Mokesčių kategorijos).
 • Mokėjimo terminai - įvesti ir/arba suaktyvinti reikiamus mokėjimo terminus (NustatymaiPardavimai ir pirkimaiMokėjimo terminai).
 • Klientų apskaitos kategorija - pasitikrinti ar tinkama “Pagrindinė” esama sistemoje klientų apskaitos kategorija. Jeigu ne, pasikoreguoti arba susikurti naują pagrindinę kategoriją (NustatymaiPardavimai ir pirkimaiKlientų apskaitos kategorijos).
 • Prekių apskaitos kategorija - pasitikrinti ar tinkama “Pagrindinė” esama sistemoje prekių apskaitos kategorija. Jeigu ne, pasikoreguoti arba susikurti naują pagrindinę kategoriją (Nustatymai → Atsargos ir logistika→ Prekių apskaitos kategorijos).
 • Bankai - įvesti ir/arba aktyvuoti reikiamus bankus (Nustatymai → Apskaita → Bankai).

Duomenų eiliškumas keliant duomenis į Rivile ERP

 1. Suvedami normatyvai: įmonė, padaliniai, dimensijos (partijos, žymos, objektai), mato vienetai, mokėjimo terminai, bankai, mokesčių ir apskaitos kategorijos, balansinės sąskaitos;
 2. Importuojamos: prekės (prekės/paslaugos) ir/arba klientai (pirkėjai/tiekėjai).
 3. Importuojami: atsargų likučiai ir/arba skolos ir/arba DK žurnaliniai įrašai.

DK žurnalinių įrašų importe turėtų būti eliminuoti tie balansinių sąskaitų įrašai, kurių atžvilgiu keliama atsargų likučių ir skolų likučių informacija. Ši dalis užsipildys DK registravus skolų ir atsargų likučių importuotus įrašus.

Detalūs duomenų importų failų aprašymai pateikiami čia: Importai

Detalūs pavyzdžiai kaip įsikelti prekes ar klientus pateikiami čia:

ERP Akademija